Održan dvodnevni trening u sklopu projekta Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena.

U organizaciji Udruge Brod – Grupe za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda održan je dvodnevni trening naziva “Javno zagovaranje i lobiranje / povećanje utjecaja OCD-a u procesima donošenja oduka/kreiranja nacionalnih strategija i politika”. Trening je održan 31. i 31. listopada, 2014. godine u hotelu Art u Slavonskom Brodu.

Dvodnevni trening je održan u sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “Hera” Križevci, Centar za žene Adela Sisak, Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava te SOS telefon – Grad Rijeka.

http://zenskasoba.hr/wp-content/uploads/2014/11/WP_20141031_007.jpg

Tijekom prvog dana trajanja treninga uslijedilo je uvodno izlaganje  Gordane Matanović i Anamarije Matanović iz Udruge Borod, izlaganja su bila fokusirana na zakone Republike Hrvatske te njihovu primjenu i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. Anica Gusak Krajnović iz Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, predstavila je novi Obiteljski zakon te njegove novine. Danijela Ćurić iz  Udruge Brod – Grupe za ženska ljudska prava, prezentirala je primjenu obiteljskog zakona, te je predstavila  primjere iz rada skloništa i savjetovališta.  Gordana Matačić iz Ured državne uprave Brodsko  – posavske županije, prezentirala je model institucionalne pomoći, odnosno besplatno zastupanje na sudu.  Stela Šimić iz Centra za žene žrtve rata Zagreb,  predstavila je istraživanje  “Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženam i nasilja u obitelji”.  U završnom dijelu treninga prvog dana započeto je osmišljavanje preporuka i zaključaka treninga.

Drugi dan treninga bio je  usmjeren na javno zagovaranje i lobiranje kako bi se povećala vidljivost te utjecaj organizacija civilnog društva u procesima zagovaranja za promjene i donošenje nacionalnih politika i strategija.  Sandra Buljan sa  Radia Slavonije, i Ivana Imrešković sa  Slavonsko-brodske televizije , prisutne su educirale o metodama zagovaranja putem radijskog i televizijskog medija, dok je Suzana Šarić sa  Radia Slavonije, predstavila specijaliziranu emisiju “Luna”, čiji je cilj javno zagovaranje i lobiranje promocije ženskih prava. Završno su dovršene preporuke i zaključci proizašli  s održanog treninga.

Na treningu su sudjelovale predstavnice i predstavnici mnogih organizacija civilnog društva, djelatnice centara za socijalnu skrb te drugih državnih tijela i institucija.

http://zenskasoba.hr/wp-content/uploads/2014/11/50620745978.obiteljski-zakon.jpg