Održan dvodnevni trening u sklopu projekta Edukacijom do znanja-suradnjom do promjena

U sklopu projekta Edukacijom do znanja-suradnjom do promjena održan je  od 04. – 05. 12. 2014.g. dvodnevni follow up trening u Hotelu Ktc u  Križevcima.

Tijekom prvog dana treninga pružen je pregled projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!” te je provedena evaluacija projektnih aktivnosti, odnosno provedena je individualna interpretacija partnerskih organizacija o provedenim aktivnostima. Nadalje je izvršena i individualna interpretacija partnerskih organizacija o eventualnim poteškoćama i problemima tijekom projekta u provedbi aktivnosti. Svrha individualnih interpretacija bila je radi usporedbe i diskusije s ciljem poboljšanja budućeg djelovanja organizacija civilnog društva.

Sudionice follow up treninga su tijekom prvog dana diskutirale i o poteškoćama i problemima u međusobnim partnerskim odnosima, odnosno o eventualnim problemima u komunikaciji, a također s ciljem poboljšanja budućeg djelovanja.

Tijekom drugog dana treninga prikazani su rezultati projektnih aktivnosti te su definirane mogućnosti budućih aktivnosti, nastavka i održivosti projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”. Također su definirani i daljnji koraci u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.

Sudionice su zaključile kako je provedeni projekt postavio kvalitetne temelje za daljnji rad organizacija civilnog društva koje su sudjelovale u provedbi projekta te je projektni tim partnerskih organizacija iskazao želju za daljnjim praćenjem natječaja te nastavkom sa sličnim radom.

Održani trening sastavni je dio projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a koji se provodi u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena „Hera“, Centrom za žene „Adela“, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i SOS telefonom – Grad Rijeka.