Udruga HERA

Vijesti

U prostorijama Županijske uprave u utorak 16. srpnja održano je potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti.

Udruzi “HERA” Križevci odobren je projekt “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” u iznosu od 5.000,00 kn. 

Projekt je započeo 01.01.2019g., a završava 31.12.2019.g.

Opći cilj projekta:

– unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje sa institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi:

– povećati dostupnost socijalnih usluga ženama žrtvama obiteljskog nasilja na području grada Križevci i Koprivničko-križevačke županije

– unapređenje učinkovitosti rada na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja kroz umrežavanje – podizanje svijesti šire javnosti o problemu nasilja nad ženama

Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Križevci. Projekt je također financijski podržan od strane grada Križevci u iznosu od 20.000,00 kn.