Udruga HERA

Vijesti

Udruga “HERA” Križevci

I. Z. Dijankovečkog 5, 48260 Križevci

Križevci, 24.02.2021.godine

 

Na temelju članka 30. Statuta Udruge ”HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Upravni odbor Udruge ”HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava donosi odluku o Poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu provedbe projekta UP.02.2.2.11.0001 „Novi početak“ raspisan 28.01. 2021. godine

I.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.01.2021. godine za radna mjesta:

  1. Socijalni radnik/ca za rad u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme
  2. Stručni djelatnik/ca za rad u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme
  3. Asistent/ica za rad u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova odluka će biti objavljena pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Udruge ”HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Predsjednica upravnog odbora

Marina Švagelj Jažić

 

Preuzmite dokument Odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje