Najava projekta – Europske mogučnosti za ruralne žene

Europska unija IPA INFO 2012

Projekt  “Europske mogućnosti za ruralne žene”  provodit će CESI, K zona,  Radio  Kaj i Udruga žena HERAKriževci u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji.

Projekt financira Europska unija u okviru IPA INFO 2012 programa.

Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt će trajati 15 mjeseci , a uključuje i edukaciju žena o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznavanje građana i građanki s utjecajem  članstva u EU na njihov svakodnevni život.

Jedni od glavnih ciljeva politike ruralnog razvoja je pospješiti kvalitetu života u ruralnim sredinama i promicati raznolikost ekonomskih aktivnosti. Rodna osviještenost ruralnog sektora je ključna strategija Europske unije ne samo za potrebe promicanja jednakosti muškaraca i žena nego i za ekonomski razvoj i održivost ruralnog područja. Unatoč naporima poduzetim na Europskoj razini koje se tiču ravnopravnosti  muškaraca i žena mnogi problemi još nisu riješeni:  sudjelovanje muškaraca i žena u ruralnom razvoju, nejednaka mogućnost sudjelovanja u procesima odlučivanja te neravnomjerna distribucija dobiti ostvarena preko strukturnih fondova .  Analiza podataka pokazuje kako se od devedesetih godina pa sve do danas u EU održao trend po kojem su muškarci glavni korisnici pomoći u proizvodnji iz strukturalnih fondova EU.  Ženama iz ruralnih područja je potreban poticaj za njihov osobni i profesionalni razvoj te jača podrška u njihovom nastojanju da postignu financijsku neovisnost. U RH donositelji odluka i sva državna tijela odgovorna za ruralni razvoj tek trebaju donijeti procjene opasnosti od spomenutih trendova te shodno tome kreirati rodno osjetljive politike i akcije.

Projektom je predviđeno sudjelovanje 15 – 20 žena koje pokazuju interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata te su motivirane za učenje o procesima prijave, pripreme i vođenja projekata financiranih iz EU fondova. Održat će se tri informativna seminara, u suradnji s lokalnim ženskim inicijativama, lokalnim vlastima i zainteresiranim razvojnim agencijama i institucijama, kojima namjeravamo obuhvatiti oko 100 sudionica nakon čega će biti provedena uža selekcija kandidatkinja koje će ući u program.

Bit će snimljena  4 kratka filma o ženama koje vode inovativne projekte, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte ili inicijative koji će se potom prikazivati na okruglim stolovima, sajmovima, raznim događanjima, lokalnim televizijama, a snimku će se bilo kada moći pogledati i na Youtube kanalu.  Želja nam je  predstaviti primjere dobre prakse i inovativne pristupe koji imaju potencijal realizacije i u drugim dijelovima zemlje te ukazati na njihov doprinos u razvoju lokalnih zajednica.

Libela -portal o rodu spolu i demokraciji će posebnu pažnju obratiti na problematiku žena u ruralnim područjima  te objavljivati  sadržaje od važnosti za informiranje žena na selu o EU programima i politikama.

U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol u suradnji s lokalnim vlastima i povjerenstvima za ravnopravnost spolova, a informiranje građana i građanki će se vršit putem radijskih emisija.  Radio Kaj će snimiti i emitirati 4 emisije o utjecaju članstva u EU za ruralni razvoj i poboljšanje kvalitete života na selu. Građane i građane ćemo informirati i uključiti u diskusije putem društvenih mreža.

Predstavljanje ženskih inicijativa i rezultata provođenja projekta održat će se na kraju projekta kada će biti organiziran sajam tradicijskih proizvoda i  rukotvorina, ruralnih turističkih proizvoda te će biti distribuirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena  na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.