Udruga HERA

Vijesti

 

Javna akcija održati će se u Đurđevcu u četvrtak, 23.11.2017.g na Gradskoj tržnici u vremenu od 10,00 – 12,00 h.

Cilj javne akcije je osvještavanje javnosti o problematici nasilja nad ženama, ali i osigurati dostupne informacije o mogućnosti zaštite, pomoći i podrške osobama koje doživljavaju nasilje.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave nasilja, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Javna akcija dio je aktivnosti projekta “Podrška žrtvama i svjedocima“ kojeg provodi “HERA“ Križevci uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.