Novosti

Održana edukacija Specifičnosti u radu sa osobama s invaliditetom posebno ženama s invaliditetom

U utorak, 03. ožujka 2020. godine  održana je u prostoru udruge “Bolje sutra” grada Koprivnice edukacija za zaposlenice i stručne suradnice HERE koje pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.  S obzirom na specifičnosti  u radu sa osobama s invaliditetom, a posebno ženama žrtvama nasilja  u kojim slučajevima se očekuje posebna pažnja i postupanje udruga HERA organizirala je edukaciju zbog razmjene znanja i iskustva  o specifičnostima rada sa ženama  žrtvama  osobama s invaliditetom.

Edukacija je dio aktivnosti projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja kojeg provodi udruga “HERA” Križevci u suradnji sa udrugom “Bolje sutra” grada Koprivnice, Centrom za socijalnu skrb Križevci te Centrom za socijalnu skrb Koprivnica. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu plitiku.

Udruga HERA Križevci i  udruga “Bolje sutra” Koprivnica u 2018.g. provele su On line istraživanje o nasilju nad ženama u KC-kž županiji. U istraživanju je sudjelovala 321 žena u starosti od 18 do 70 godina. Prema istraživanju više od 50% ispitanica ima prijateljicu koja je jednom ili više puta bila žrtva nasilja, te je skoro 40% ispitanica vidjelo ili znalo da je otac bio grub prema majci tijekom života, jednom ili više puta. Čak više od 30% ispitanica je jednom ili više puta doživjelo neki oblik fizičkog nasilja od strane partnera, a skoro 50% ih je doživjelo neku vrstu psihičkog nasilja (jednom, više puta, a kod nekih to i dalje traje). 8,1% od ukupnog broja ispitanica su žene s invaliditeom. Žene s invaliditetom ne prijavljuju nasilje nad njima, jer su svjesne da su ekonomski ovisne o počiniteljima nasilja, ali i ovise o njihovoj pomoći u svakodnevnim životnim potrebama. Podaci ovog istraživanja ukazuju na prisutnost nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji koji ne možemo i nesmijemo zanemariti. Prepoznavanje nasilja nad ženama izuzetno je važan osobni, obiteljski i javnozdravstveni problem, ali i problem cjelokupnog društva gdje se krši dostojanstvo i ljudsko pravo žene. Posebnu dimenziju ova pojavnost ima kada su žrtve žene s invaliditetom. Stoga je pružanje podrške i pomoći ženama koje su proživjele neki oblik nasilja, moralna obaveza stručnjaka i šire zajednice.

Rezultati istraživanja doveli su do suradnje i partnerstva sa udrugom “Bolje sutra” koje ima za cilj razmjenu znanja i iskustava u pristupu i radu sa osobama s invaliditetom kako bi usluga pružanja pomoći i podrške kroz SOS telefon i Savjetovalište za žrtve nasilja bila što bolja i kvalitetnija.   Edukacija je imala za cilj upoznavanje s specifičnim  problemima i poteškočama osoba s invaliditetom posebno žena osoba s invaliditetom, oblika i rasprostranjenost nasilja nad ženama s invaliditetom te  razlozima zbog kojih se nasilje ne prijavljuje.

 

 

 

Održan partnerski i intervizijski sastanak u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Dana  27. i 28. 02. 2020. godine Udruga “HERA” križevci  sudjelovala je na prvom partnerskom i intervizijskom sastanku u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“,  koji je trenutno u trećoj godini provedbe, sa ciljem osnaživanja i pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Cilj partnerskog sastanka održanog 27.veljače u Ministarstvu pravosuđa bio je jačanje međusobne suradnje, razmjena dosadašnjih iskustava, dogovor oko provođenja daljnjih aktivnosti kao i rasprava o trenutnim problemima u provođenju programa.

28.veljače na intervizijskom sastanku u Hotelu „Panorama“ u Zagrebu održano je tematsko predavanje na temu Trgovanje ljudima koje je pripremila policijska službenica iz Ministarstva unutarnjih poslova, PN Uskok Danijela Miloš Hasel. Nakon toga razmijenili smo iskustva  u radu sa predstavnicima/ama ostalih OCD-a koji su dio programa  “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” te na kraju sastanka dobili odgovore vezane za pravna pitanja od strane odvjetnika Kristijana Pelca.

Program  provodi Ženska soba u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruga ZvoniMir. Program financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

   

 

 

Održana javna akcija u Daruvaru u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U subotu 22.veljače održana je javna akcija u Daruvaru na Trgu Kralja Tomislava u vremenu od 10 do 12 sati. Javnu akciju organizirale su  Udruga HERA i Delfin Pakrac.

Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te upoznavanje građana/ki o pravima.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su  dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali.

Javna akcija u skladu je  s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,  prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Održana javna akcija u Križevcima u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U petak 21.veljače udruga HERA organizirala je u suradnji sa Policijskom postajom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci javnu akciju na Gradskoj tržnici u Križevcima povodom 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela. Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji te upoznavanje građana/ki o pravima.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su  dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijeliti letci i edukativni materijali.

Javna akcija u skladu je  s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,  prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

 

Održana javna akcija u Bjelovaru u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U četvrtak 20.veljače udruga HERA u suradnji sa udrugom „Delfin“ Pakrac organizirala je na Gradskoj tržnici u Bjelovaru javnu akciju povodom 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela. Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te upoznavanje građana/ki o pravima.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su  dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijeliti letci i edukativni materijali.

Javna akcija u skladu je  s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,  prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.