Novosti

Partnerski sastanak u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja”

U utorak 04. veljače 2020.godine  održan je u prostorima Centra za socijalnu skrb Koprivnica partnerski sastanak u sklopu  projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja”.

Na sastanku su sudjelovali/e predstavnici/e udruge “HERA” Križevci, udruge “Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica, centra za socijalnu skrb Koprivnica, Centra za socijalnu skrb Križevci. Na sastanku su prezentirani ciljevi projekta te dogovorene aktivnosti i obveze svakog partnera. 

Opći cilj projekta:

  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

  • pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
  • suradnja i umrežavanje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
  • osnaživanje kapaciteta stručnih osoba u savjetovalištu te stručnih osoba koje se u svom radu susreču sa ženama žrtvama nsilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Projekt “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” provodi “HERA” Križevci. Partneri na projektu su udruga “Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Križevci te Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predstavnica udruge HERA sudjelovala na Konferenciji visoke razine “Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit” u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Repoblike Hrvatske

Križevci. 03.02.2020. – 30. i 31.siječnja 2020.godine u Zagrebu je održana dvodnevna konferencija visoke razine “Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit” u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Repoblike Hrvatske. Na konferenciji, uz visoke predstavnike nadležnih institucija i ključnih dionika nacionalne razine, sudjelovali su i predstavnici/e država članica, EU institucija te predstavnici/e organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i akademske zajednice. Na konferenciji je sudjelovala i predstavnica udruge ”HERA” Križevci.

U radu Konferencije, kroz četiri panela raspravljalo se o utjecaju prepreka većeg sudjelovanja žena na tržištu rada. Cilj konferencije bio je razmotriti prepreke, na razini EU-a, s kojima se žene suočavaju kod mogućeg ulaska, vraćanja ili odustajanja od sudjelovanja na tržištu rada ali i iznalaženje mogućih rješenja, odnosno mjera ublažavanja negativnih učinaka tih prepreka. Konferenciju je otvorila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Putem video poruke obratila se povjerenica Europske komisije za pitanja jednakosti Helena Dalli ukratko predstavivši stanje u EU vezano uz žene i tržište rada. Kazala je kako jaz spolova u sudjelovanju na tržitu rada EU košta 3 posto GDP-a.

Kao prepreka pravednijem i uspješnijem sudjelovanju žena na tržištu rada posebno je istaknuto uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na radnom mjestu kojim su najviše pogođene mlade žene te pripadnice/ici različitih manjinskih i ranjivih skupina. Profesor sa Sveučilišta u Manchesteru Helge Hoel u svojem je izlaganju upozorio na preširoko tumaćenje pojmova uznemiravanje i seksualno uznemiravanje u regulativi.

O ovome su na panelu, među ostalima, govorile Dubravka Šimonović, izvjestiteljica UN-a o nasilju prema ženama, Jackie Jones (FEMM Committee, EP) i Valentina Beghini  (International Labor Office) koja je predstavila novu ILO Konvenciju i Preporuku o uklanjanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

Tijekom rasprave na panelu posvećenom dugoročnoj skrbi za ovisne članove obitelji naglašeno je kako ovaj teret pada najvećim dijelom na leđa žena, pogotovo u sredinama gdje je to dio tradicije. Opterećenost žena sa skrbi o obitelji značajno utječe na njihovo nesudjelovanje na tržištu rada. Poseban demografski izazov je starenje stanovništva EU, a upravo su žene nositeljice formalne i neformalne skrbi o starijima. Irene Moozova, direktorica Europske komisije za jednakost, kazala je kako bi se trebalo ići u smjeru razbijanja sektorske podjele poslova prema spolu koliko je to god moguće.

Na zatvaranju konferencije, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Margareta Mađerić istaknula je da je usvajanje digitalnih vještina, suzbijanje stereotipa, bolja regulacija nestandardnih oblika rada, ravnoteža poslovnog i privatnog života, osiguravanje dovoljno servisa za brigu o djeci i starijima te radna okolina u kojoj nema seksualnog uznemiravanja put prema snažnijem sudjelovanju žena na tržištu rada.

Posebno emotivan nastup imali su britanski sudionici Konferencije, Helge Hoel i Jackie Jones, u kontekstu netom izglasanog sporazuma o Brexitu. Konferencija pod hrvatskim predsjedanjem “Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit” ujedno je označila kraj njihovom sudjelovanju na ovaj način u EU obitelji.

 

Održano predavanje u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci u svrhu prevencije trgovanja ljudima

27. i 28.siječnja udruga ”HERA” održala je predavanje trečim razredima Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci na temu suzbijanja trgovanja ljudima.

Trgovanje ljudima je jedan od najbrže rastućih i najunosnijih oblika zločina te je jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava.  Žrtvama trgovanja ljudima uskraćena su osnovna ljudska prava, kao što su sloboda i dostojanstvo, pravo slobode kretanja, izbora i odlučivanja, jednakost među ljudima, onemogućava im se komunikacija s obitelji, podvrgnute su fizičkom i/ili psihičkom zlostavljanju, izolirane su i ucjenjivane prijetnjama njihovim obiteljima i prijateljima. Važno naglasiti da ne postoji profil žrtve trgovanja ljudima. Iako se žene češće pojavljuju kao žrtve, činjenica je da žrtva može biti bilo koja osoba, bez obzira na spol, godine, obrazovanje, socijalni status ili porijeklo.

Obrazovanje, znanje i informiranje o trgovanju ljudima mogu pomoći djeci i mladima, osposobiti ih da se zaštite i sačuvaju svoj život.  Ovom edukacijom učenici i učenice dobili su informacije o tome što je to trgovanje, tko mogu biti žrtve i trgovci ljudima, koji su oblici trgovanja, koja prava se krše i koje posljedice nastaju za žrtve trgovanaj ljudima. Također su upoznati sa načinima provjere i ispravnosti Ugovora o radu prilikom traženja posla i zaposlenja, kako se pripremiti za put i putovati, kome se prijaviti prilikom dolaska u inozemstvo, kome se i na koji način obratiti za pomoć.

Edukacija je dio aktivnosti projekta ”HOP ON – Uključi se” kojeg provode udruga Domine Split te ”HERA” Križevci uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt provodi udruga Domine Split i “HERA” Križevci, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu.

Projekt se bavi osvještavanjem važnosti suzbijanja trgovanja ljudima na području Splitsko – dalmatinske i Koprivničko- križevačke županije te osvještavanje problematike na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Posebna ciljana skupina su srednjoškolci.

HERA održala sastanak sa službom 112

U ponedjeljak 09. prosinca. 2019. godine održan je u Koprivnici  sastanak sa djelatnicima Službe 112 kojima je predstavljen program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” te SOS telefon i Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Prema riječima voditelja službe  na području cijele Hrvatske djeluje pet regija. To su Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i Varaždin. Područni ured civilne zaštite Varaždin obuhvaća pet županija. To su Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka. Kroz službu djeluju dva odjela. To su Centar 112 i Odjel inspekcije. Uz nadzor Civilne zaštite i vatrogastva tu su i zaštita od požara te zaštitarsko-detektivski poslovi. 

Imaju 20 zaposlenika. Novim ustrojem nema promjena u djelovanju Centra 112. Građani i dalje, u slučaju potrebe, mogu zvati ovaj broj i dobiti potrebnu pomoć. Broj 112 potrebno je nazvati kada su ugroženi ljudski životi i zdravlje ljudi, imovina ili okoliš. Pozivom na broj 112 može se pokrenuti akcija traganja i spašavanja, hitni prijevozi zrakom: unesrećenog, organa za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca. Služba 112 može  locirati odakle dolazi poziv unesrećenog pozivatelja te angažirati udruge građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu spašavanje života , imovine i okoliša, te policiju. 

Potrebno je i reći da je broj 112 besplatan. Voditelj Županijskog centra 112 prezentirao je pojedine slučajeve poziva, a koji se odnose na žrtve nasilja.  Također je dogovoreno da će djelatnici pitati pozivatelje da li žele da ih udruga kontaktira, te proslijediti udruzi broj pozivatelja. Također je dogovoreno da u takvim slučajevima dajemo povratnu informaciju. 112 otvoren je za suradnju.

Sastanak je dio aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

Žrtva ste obiteljskog nasilja , imate problema u obitelji, partnerskim odnosima, prolazite rastavu braka, osjećate usamljenost, tjeskobu, tugu ….JAVITE NAM SE .  

Koliko god Vam se situacije čine bezazlenima postoje mogućnosti izbora i promjene. 

ZATRAŽITE POMOĆ ILI SAVJET.

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA

radnim danom od 8 – 20 sati

048 / 711 – 077

SAVJETOVALIŠTE

psihologinja – ponedjeljak – 10 – 12 sati / 16 – 18 sati

socijalna radnica – utorak – 17 – 19 sati

pravnica – srijeda – 15 – 18 sati

048 / 271 – 335

 „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” provodi ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci, Centrom za socijalnu skrb Koprivnica i udrugom „Bolje sutra” osoba s invaliditetom Koprivnica.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.