Novosti

Poziv na javnu akciju obilježavanja 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela

22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije, na navedeni datum se u svim zemljama članicama Europske unije na prigodan način, kroz stručna i edukativna javna događanja provodi senzibilizacija građana o problematici položaja žrtava kaznenih djela.

Tim povodom “HERA” Križevci u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom organizira Javnu akciju obilježavanja 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela.

Javna akcija u skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima uRepublici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Cilj javne akcije je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko – križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima.

Javna akcija održati će se u Koprivnici 21.02.2019. (četvrtak) na Zrinskom trgu, u vremenu od 10,00 – 12,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

 

 

Obilježena kampanja Milijarda ustaje u Križevcima

Na Strossmayerovom trgu u Križevcima 14.02.2019.godine obilježena je  kampanja Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.  U  organizaciji kampanje su sudjelovali Udruga “HERA“ Križevci, Križevačke mažoretkinje, Udruga osoba s invaliditetom Križevci, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.
Cilj ove kampanje je ukazati na zastrašujuću statistiku po kojoj je svaka treća žena u svijetu pretučena ili silovana, a kroz svoje govore predsjednica Udruge „HERA“ Marina Švagelj Jažić i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić upoznale su građane o važnosti obilježavanja ove kampanje i osiguravanja adekvatnih mehanizama zaštite žrtava nasilja i pozvale sve na nultu stopu tolerancije na nasilje.
Podršku ovoj kampanji pored brojnih građana dali su i gradonačelnik Mario Rajn, predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel,predstavnici PP Križevci, CZSS Križevci,  Crvenog križa Križevci, članovi udruge Maslačak te KUD-a Prigorje i brojni građani i građanke.
U sklopu kampanje pročitana su svjedočanstva žena koje su preživjele neki od oblika nasilja u zdravstvenim ustanovama, a o kojima su žene progovorile tijekom akcije #prekinimošutnju.
Održavanje kampanje završilo je plesom „Break the chain“ u izvođenju Križevačkih mažoretkinja i plesne grupe Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci te zajedničkim fotografiranjem.

 

 

Poziv na volontiranje

Pozivamo sve zainteresirane osobe sa područja Koprivničko – križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije da  se prijave na volontiranje za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u organizaciji udruge “HERA“ Križevci.

Za volontere i volonterke biti će organiziran  besplatni edukacijski program kako bi stekli znanja o principima rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te vještine potrebne za pružanje podrške. Nakon završene edukacije svim sudionicima/ama izdati će se potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Volonteri/ke koji/e završe edukaciju za pružanje podrške žrtvama i svjedocima, pružati će emocionalnu podršku, informacije o pravima,  praktične informacije putem telefona i/ili pružati direktnu podršku na sudu. Direktna podrška na sudu organizirati će se kroz tjedna dežurstva na Županijskom sudu u Bjelovaru, Općinskom sudu u Koprivnici te Prekršajnom sudu Bjelovar, stalna služba Križevci.

Sa odabranim volonterima/kama potpisati će se volonterski ugovori i imati će obvezu volontirati nekoliko sati mjesečno.

Tko se može prijaviti:

 • punoljetne osobe sa završenim najmanje srednjoškolskim obrazovanjem
 • osobe protiv koje se ne vodi kazneni postupak
 • osobe motivirane za pomoć drugima
 • komunikativne, empatične, tolerantne osobe
 • odgovorne i etične osobe

Prednost imaju osobe koje su iz pomagačkih struka te koje su već volontirali/e i /ili imaju iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki.

Rok za prijavu: 21.02.2019.

Kako se prijaviti:

Pisanu prijavu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I.Z.Dijankovečkog 5, 48260 Križevci.

Pismena prijava treba sadržavati:

 •  životopis i
 • motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje na pružanju podrške žrtvama i svjedocima

Za potrebe volontiranja, a nakon odabira volontera potrebno je uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvid u kaznenu evidenciju volontera.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon 048 271 335  ili mail: info@udruga-hera.info.

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Udruga “HERA” Križevci  i u 2019.godini nastavlja sa pružanjem podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u Koprivničko – križevačkoj i Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. 

Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Svrha programa je pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela te promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo, a s ciljem sprečavanja njihove daljnje viktimizacije.

U okviru programa provodit će se sljedeće aktivnosti:

 • pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela

 • pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela koje nisu prijavile/i kazneno (prekršajno) djelo te pružanje podrške nakon završetka sudskog postupka

 • pružanje podrške žrtvama i svjedocima pratnjom na sud

 • pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u vidu pratnje na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb

U okviru programa organizirat će se sastanci sa institucijama sustava, javne akcije i okrugli stolovi  za predstavnike nadležnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva s područja Koprivničko – križevačke i Bjelovarsko – bilogorske  županije s ciljem uspostave što bolje međusektorske suradnje institucija u području zaštite i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Predstavljeni rezultati Online istraživanja nasilja nad ženama u županiji

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava,  udruga “HERA” Križevci u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice, u ponedjeljak, 10. prosinca u dvorani COOR-a Koprivnica predstavila je rezultate online istraživanja nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

On-line istraživanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Koprivničko-križevačkoj županiji nastao je u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg provodi Udruga “HERA” Križevci i Udruga “Bolje sutra” osoba s invaliditetom grada Koprivnice uz financijsku podršku grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije.

Opći cilj projekta:

- unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

- pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći putem SOS – telefona za žrtve nasilja

- pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja

- suradnja i umrežavanje sa institucijama u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama

- osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja u obitelji i nasilja nad ženama

Predmet istraživanja: utvrditi pojavne oblike i ozbiljnost problema nasilja nad ženama i

obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj županiji te potrebu za servisima pomoći žrtvama nasilja

Uzorak istraživanja: žene od 18 godina starosti / ukupan broj 321 žena

Tehnika istraživanja: internetski upitnik (tzv. web anketiranje), anketa od 18 zatvorenih pitanja

Ovo istraživanje je prvo istraživanje o nasilju nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U anketi su sudjelovale isključivo žene, ukupno 321 žena Koprivničko-Križevačke županije.

Najviše ispitanica je staro između 26 – 36 godina, preko 35%, između 37 – 47 godina je 33,3%, 48 – 58 godina je 13%, od 18 – 25 godina gotovo 10%, dok je preko 8% ispitanica starije od 58 godina.

Najviše ispitanica ima završenu srednju školu (42,1%), iznad 30% ima završen fakultet, magisterij ili doktorat, skoro 20% višu školu, dok 6,5 % ima završenu osnovnu školu.

U braku je 57,9% ispitanica, 19,6% ispitanica nije u vezi, 18,7% ispitanica je u vezi duljoj od godine dana, dok je mali broj ispitanica u vezi do godine dana.

Od 321 ispitanice njih 40,8 % ima dvoje djece, 25,2% nema djece, 23,4% ima jedno dijete, dok ostali imaju troje ili više djece.

U gradu živi 71% ispitanica, dok njih 29% živi na selu.

. 8,1% od ukupnog broja ispitanica su žene s invaliditeom. Žene s invaliditetom ne prijavljuju nasilje nad njima, jer su svjesne da su ekonomski ovisne o počiniteljima nasilja, ali i ovise o njihovoj pomoći u svakodnevnim životnim potrebama. S obzirom na ove podatke bilo bi potrebno provesti posebno istraživanje o nasilju nad ženama s invaliditetom.

Što se tiče radnog odnosa, 58,3% ispitanica zaposleno je na neodređeno, 17,8% ispitanica su kućanice, 9,7% su u mirovini,manji postotak (4%) radi u poljoprivredi, 3% su kućanice i studentice/ućenice, dok ih je 2,5% nezaposleno. Najveći broj ispitanica (24,9%) ima u vlasništvu nekretninu zajednički sa partnerom, preko 20% ih živi sa roditeljima, 18,1% živi u vlastitom prostoru, 15,9% živi u nekretnini koja je u vlasništvu supruga/partnera dok u najmu živi 9% ispitanica.

 Više od 50% ispitanica ima prijateljicu koja je jednom ili više puta bila žrtva nasilja, te je skoro 40% ispitanica vidjelo ili znalo da je otac bio grub prema majci tijekom života, jednom ili više puta. Čak više od 30% ispitanica je jednom ili više puta doživjelo neki oblik fizičkog nasilja od strane partnera, a skoro 50% ih je doživjelo neku vrstu psihičkog nasilja (jednom, više puta, a kod nekih to i dalje traje).

Samo 10% ispitanica je prijavilo nasilje, a preko 30% ih nikome nije reklo da se isto dogodilo. Na bolovanju radi nasilja je bio vrlo mali postotak žena ispitanica, no svakako nije zanemariv.

Skoro 20% ispitanica navodi da ne bi mogle samostalno podmiriti osnovne životne potrebe, ukoliko bi na to bile prisiljene, dok je 16% ispitanica materijalno sigurno.

Velikih 73,4% žena smatra da je obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama u Koprivničko-Križevačkoj županiji puno veći problem nego se misli, čak 88,5% ispitanica smatra da bi se u medijima trebalo puno više govoriti o problemu obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.

 Što se tiče potrebe servisa pomoći i podrške za žrtve nasilja, čak 98,4% ispitanica smatra da je usluga SOS telefona i Savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja potrebna u Koprivničko-Križevačkoj županiji.

 Zaključak:

Podaci ovog istraživanja ukazuju na prisutnost nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji koji ne možemo i nesmijemo zanemariti.Prepoznavanje nasilja nad ženama izuzetno je važan osobni, obiteljski i javnozdravstveni problem, ali i problem cjelokupnog društva gdje se krši dostojanstvo i ljudsko pravo žene. Posebnu dimenziju ova pojavnost ima kada su žrtve žene s invaliditetom. Stoga je pružanje podrške i pomoći ženama koje su proživjele neki oblik nasilja, moralna obaveza stručnjaka i šire zajednice.

Preporuke:

 • podizanje javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, posedno nasilja nad ženama s invaliditetom kroz javne akcije i kampanje

 • senzibiliziranje javnosti o važnosti i nužnosti prijave i sumnje na nasilje

 • unaprijediti međusektorsku suradnju i razmjenu informacija između institucija sustava i organizacija civilnoga društva

 • podržati rad županijskih tijela za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 • kontinuirano provoditi preventivne programe osnaživanja i edukacije za žene o neprimjerenim i neprihvatljivim oblicima ponašanja

 • kontinuirano provoditi preventivne programe prevencije nasilja u obrazovnim ustanovama

 • edukacija stručnih osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

 • kontinuirana podrška servisima za podršku i pomoć žrtvama nasilja