Novosti

Održan sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”

U prostorima PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije 16.06.2021.g. održan je sedmi sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”, kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, Udruge HERA Križevci koja je partner u projektu te PORA-e koja pruža stručnu podršku.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u sklopu projekta te su dogovoreni detalji oko financiranja i provedbe nabava. Postupak nabave za odabir izvođača radova za uređenje sigurne kuće je pri kraju, priprema se potpisivanje ugovora i uskoro se može očekivati početak radova. Usporedno će biti ugovoren nadzor radova i koordinator zaštite na radu.

Sigurna kuća trenutno funkcionira u unajmljenom prostoru te su preko projekta zaposleni stručnjaci za rad sa žrtvama (socijalni radnik, stručni savjetnik za rad sa žrtvama nasilja i asistent u skloništu). Na sastanku je konstatirano kako je ugovorena i nabava namirnica za stanovnike sigurne kuće, a preko projekta financiraju i drugi troškovi poput najma prostora, režija i higijenskih potrepština. U proceduri je nabava automobila za sigurnu kuću pa je na sastanku bilo riječi i o detaljima ovog postupka, a uskoro slijedi i nabava promotivnih materijala za kampanju, koja je započela tijekom svibnja predavanjima o nasilju u obitelji

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana

 

 

 

Sudjelovanje na tematskom sastanku za Županijske timove

Predstavnica Udruge “HERA” sudjelovala je dana 11.lipnja 2021.godine  u  Prvom tematskom sastanku za članice i članove Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji je organizirala Ženska soba i Udruga za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R.

Pod facilitacijom dr. sc. Maje Mamula, koordinatorice Ženske sobe i članice Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, održan je Prvi tematski sastanak online putem za članice i članove Županijskih timova. Odaziv na sastanak je bio velik te su sudjelovale članice i članovi iz 19 Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Cilj Prvog tematskog sastanka je bilo umrežavanje te unapređenje zajedničkog rada u okviru timova. Na sastanku su prezentiranje preporuke za unapređenje rada Županijskih timova, koje su proizašle nakon održanog sastanka s predstavnicama/predstavnicima organizacija civilnoga društva koje su ujedno i članice/članovi timova. Sastanak je bio održan u travnju 2021. u organizaciji Ženske sobe. Preporuke proizašle iz održanog Prvog tematskog sastanka bit će objedinjene s prethodno prikupljenim preporukama te prezentirane na Drugom i Trećem tematskom sastanku.

Tematski sastanak je sastavni dio projekta “Seksualno nasilje u obitelji – otvoreno o skrivenom” kojeg provodi Ženska soba u partnerstvu s Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Video učenica i učenika Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar o nasilju u emocionalnim vezama mladih

U sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja! učenice i učenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar osmislili su kratak video film u kojem prikazuju nasilje u emocionalnim vezama mladih. Učenici su prethodno prošli edukacije vršnjačkih edukatora te su na taj način ostvarili nova znanja vezana uz nasilje u vezama, kao i nasilje općenito. Poseban naglasak stavio se na prava u vezama, kao i prikaze i primjere određenih vrsta zlostavljanja u istima. Tako su novostečenim znanjima, učenici osmislili scenarij koji prikazuje jedan dan srednjoškolke koja trpi oblik emocionalnog ili psihičkog zlostavljanja i kontroliranja, te kako na nju isto utječe. Na kraju filma, daje se ohrabrujuća poruka za sve one koji se nalaze ili će se nalaziti u lošim, nekvalitetnim vezama.

 

 

Video je nastao u sklopu aktivnosti projekta Za VEZe BEZ nasilja! kojeg provodi Udruga ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar. Projekt je financijski podržan sredstvima   Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

 

Održan šesti sastanak projektnog tima NOVI POČETAK

U prostorima PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije 01.06.2021.godine je održan šesti sastanak projektnog tima projekta “Novi početak” kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, projektnih partnera Udruge HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci te Razvojne agencije PORA-e.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u sklopu projekta te dogovarani detalji oko pripreme drugog zahtjeva za nadoknadom sredstava, kao i pojedinosti o financiranju projektnih aktivnosti. Postupak nabave za odabir izvođača radova za uređenje sigurne kuće je pri kraju te je uskoro planirano potpisivanje ugovora, nakon čega će započeti i radovi. Usporedno s time, bit će obavljena procedura za ugovaranje nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Sigurna kuća trenutno funkcionira u unajmljenom prostoru te su preko projekta zaposleni socijalni radnik, stručni savjetnik za rad sa žrtvama nasilja i asistent u skloništu. Projekt financira privremeni najam prostora i režije, kao i nabavu prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike. Dosad je kupljen dio opreme koji se koristi u privremenom smještaju (bijela tehnika i računala), a najveći dio opreme bit će nabavljen po završetku radova. U narednim tjednima obavit će se i procedura kupnje automobila za sigurnu kuću.

Tijekom svibnja započela su javna predavanja u okviru projekta u koordinaciji s Udrugom HERA. Teme predavanja bile su: „Nasilje u obitelji kao rizičan čimbenih razvoja djece“ i „Socijalna izolacija ii socijalna zamka za žrtve obiteljskog nasilja?“, a također je održana i početna konferencija.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvor: Kckž županija

Izložba radova učenika/ca Gimnazije Ivana zakmardija Dijankovečkoga u sklopu projekta Za VEZe BEZ Nasilja!

28.svibnja 2021.godine učenici i učenice Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci postavili su u školskoj knjižnici  u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja! izložbu pod nazivom “Poruka vršnjaku/vršnjakinji koji su u nasilnoj vezi”. Radovi koji su izloženi usmjereni su  na problematiku  nasilja u partnerskim vezama, porukama koje sadrže radovi naglasili su nultu toleranciju prema nasilju u vezama i općenito. Svoju izložbu su usmjerili prema svakoj osobi koja se nalazi u toksičnoj vezi te su je stoga i nazvali „Poruka vršnjaku/vršnjakinji koji su u nasilnoj vezi“. Križevačke gimnazijalke i gimnazijalci su prepoznali problem nasilja u vezama i traga koje ono ostavlja na žrtvama, te se tako putem izložbe obraćaju onima kojima treba ohrabrenje i pomoć da prepoznaju svoju vrijednost i ne trpe nasilje niti u jednom obliku. Projektom   Za VEZe BEZ nasilja!  educirani su učenici i učenice Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci za vršnjačke edukatore, svoje znanje prenijeli su na ostale učenike i učenice kroz predavanja te se tako  doprinijelo učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. projekt je imao za cilj  unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih.

Projekt  Za VEZe BEZ nasilja! provodi Udruga ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar. Projekt je financijski podržan sredstvima  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.