Novosti

Javnom akcijom obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U petak 21.09. udruga “HERA” održala je Javnu akciju obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Javna akcija organizirana je u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te Policijskom postajom Križevci, a svojim su ju dolaskom podržali pročelnica Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije Melita Ivančić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije Željka Koluder Vlahinja, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić, zamjenik gradonačelnika grada Križevaca Mario Martinčević, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam  grada Križevaca Sandro Novosel te 1.d razred Srednje škole Ivan Seljanec Križevci sa stručnom suradnicom Maja Bakša Žeđa.

Na javnoj akciji dijelili su se informativni materijali svih sudionika u akciji te su  građani  mogli dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji i kome se obratiti za pomoć i podršku.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija dio je aktivnosti  projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg financijski podržava Grad Križevci i Koprivničko – križevačka županija.

 

 

Poziv na javnu akciju obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  udruga “HERA” u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te Policijskom postajom Križevci organizira javnu akciju koja će se održati u petak 21.09. u vremenu od 10,00 – 11,00 h, na Strossmayerovom trgu u Križevcima. 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku.

Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Tijekom javne akcije građani/ke moći će dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijelili leci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

 

Okrugli stol u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“

U petak 14.09.2018.g. sudjelovale smo u Zagrebu na okruglom stolu koji je organizirao Hrvatski pravni centar u sklopu  projekta „Unapređenju sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“.

Na okruglom stolu sudjelovali/e su  predstavnici/ce udruga i žrtve kaznenih djela (i prekršaja) koji su imali prilike  razmijeniti svoja iskustva u odnosu na  ostvarivanje prava žrtve na informaciju,  upućivanje u sustav podrške te  ostvarivanja suradnje sa  relevantnim institucijama sustava podrške za žrtve.

Podloga za raspravu su bili rezultati empirijskog istraživanja provedenog u sklopu projekta na uzorku žrtava kaznenih djela i prekršaja.

Edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba

05. i 06. rujna održana je u Zagrebu  dvodnevna edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba. Edukacija je provedena u organizaciji Zagreb Prida u sklopu međunarodnog projekta „COME FORWARD! Osnaživanje i podrška žrtvama anti-LGBT zločina iz mržnje“ kojeg u partnerstvu provode organizacije civilnoga društva iz Hrvatske, Belgije, Bugarske, Italije, Grčke, Litve, Mađarske, Poljske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, a koji se bavi unaprjeđenjem zaštite od homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje.

Glavni cilj projekta je osnaživanje i podrška LGBTIQ žrtvama zločina iz mržnje, izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva te pružanje podrške službenicama i službenicima koji_e rade u centrima gdje žrtve prijavljuju zločine iz mržnje te službama koje pružaju podršku žrtvama zločina iz mržnje.

Same edukacije o postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje Zagreb Pride uspješno provodi od 2011. godine s policijskim službenicima i službenicama, sucima i sutkinjama, državnim odvjetništvom i osobama koje rade u centrima za pružanje podrške žrtvama te je kontinuitet njihovog održavanja važan radi upoznavanja što većeg broja osoba koje na različite načine rade sa žrtvama sa znanjima o homofobičnim i transfobičnim modalitetima zločina iz mržnje.

Na edukaciji je ispred udruge HERA sudjelovala voditeljica projekata i savjetodavnih aktivnosti.

Prvi dan edukacije započeo je  pozdravnim govorom  Mie Gonan (Zagreb Pride) i upoznavanja s osnovama rodno osjetljive i LGBTIQ terminologije i pokreta.  Pravnu zaštitu i pravne osnove kaznenih djela zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba prezentirala je  gđa Diane Remenarić (DORH).

Drugi dan eduakcije započeo je predavanjem gđe Sunčane Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu koja je govorila  o institucionalnim barijerama prijavljivanja i procesuiranja zločina iz mržnje i implementaciji Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela. Nikica Hamer Vidmar iz Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa vodila je radionicu “Prevladavanje vlastitih predrasuda u radu sa žrtvama”,  Senka Sekulić-Rebić iz Ženske sobe govorila je o postupanju sa žrtvama homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje te obvezi nadležnih tijela u zaštiti LGBTIQ osoba prema Direktivi 2012/29/EU.

Za kraj edukacije održana je radionica Forum teatra: Razgovor sa žrtvom s mogućnošću intervencije (Daria Jukić, Zagreb Pride i Josipa Lulić, Centar za kazalište potlačenih POKAZ).

 

Sudjelovanje na okruglom stolu „Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u petak, 24. kolovoza 2018. godine u Hotelu International u Zagrebu organizirala je  okrugli stol „Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“.

Okrugli stol je organiziran povodom završetka projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg od 1. kolovoza 2017. godine. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Na okruglom stolu kao panelistice sudjelovali/e su: Nikolina Pintarić, Siniša Radiković i Mirta Kučak, koordinatori volontera u Srednjoj školi Ludbreg;  Karla Cikojević, volonterka; Anamarija Vuić, Hrabri telefon; Suzana Fugaj, Hrvatska udruga za mirenje; Anđela Buntić, DEŠA Dubrovnik; Svjetlana Marion, Udruga Zamisli;  Nikolina Bertol, Mreža udruga Zago;  CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih; Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja. Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima uvodno se svima obratio te zahvalio na dolasku i sudjelovanju na okruglom stolu, Maja Štahan, voditeljica projekta predstavila je rezultate projekta te priručnik „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji je nastao u sklopu istoimenog projekta.  Na okruglom stolu ispred udruge HERA  sudjelovala je voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke Marina Švagelj Jažić.

Okrugli stol je imao za cilj  povezivanje i razmjenu iskustva i znanja predstavnika odgojno-obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i institucija kroz predstavljanje rezultata projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, ukazivanje na prednosti uvođenja volonterskog programa u škole koji potiče interdisciplinarni pristup u prevenciji nasilja među mladima te predstavljanje priručnika „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“.