Novosti

Održano predavanje za osobe s invaliditetom u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja”

U ponedjeljak 27.07.2020.godine u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” održano je predavanje za članove/ice Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” Koprivnica.  Na predavanju su obrađene vrste nasilja, znakovi nasilnih veza, posljedice nasilja te mitovi i predrasude. Dogovoreno je da će sljedeće predavanje biti usmjereno na prava žrtava te oblike i usluge pomoći.

Predavanje je dio projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Udruga HERA potpisala ugovor o provođenju trogodišnjeg programa financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

17.srpnja 2020.godine Udruga HERA Križevci potpisala je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku trogodišnji program po nazivom “NISI SAMA – unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja”. Program se provodi u partnerstvu sa Gradom Križevci te Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Program je usmjeren  na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrški i radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i  dr. socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene,  u riziku od siromaštva).

Opći cilj programa:

 • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

Specifični ciljevi programa:

 •   razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije  stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
 •   unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja  te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći
 •   osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici  nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

 

 

Održano predavanje u Koprivnici u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

U ponedjeljak 07.srpnja 2020.godine organizirano je u prostoru Centra za socijalnu skrb Koprivnica edukativno predavanje pod nazivom “Zaštita djece žrtava obiteljskog nasilja“ namijenjeno stručnim osobama u institucijama i organizacijama koje se u svom radu susreću sa djecom žrtvama obiteljskog nasilja.

Predavanje je održala Ella Selak Bagarić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Na predavanju su sudjelovali djelatnici/e Centara za socijalnu skrb Križevci i Koprivnica, Doma Svitanje, Opće bolnice Koprivnica, Odjel psihijatrije, ZZJZ Koprivničko-križevačke županije, MUP-a RH, Ravnateljstva policije, PU Koprivničko-križevačke, PP Križevci te organizacije civilnoga društva HERA Križevci i „Bolje sutra“ Koprivnica.

Cilj predavanja bio je  upoznati sudionike/ce predavanja o posljedicama po mentalno zdravlje djece i mladih, ali i posljedicama koje se bez adekvatnog tretmana, reakcije stručnjaka i svih instanci sustava prenose u odraslu dob osobe s iskustvom traume u djetinjstvu i vode do transgeneracijskog prijenosa nasilja.  Također objasniti  rizične faktore  za zlostavljanje djece uzimajući u obzir osobine djeteta i roditelja, roditeljske kompetencije te okolišne čimbenike. Poseban naglasak predavanja bio je  na posljedicama po somatsko zdravlje, a što novija istraživanja i klinička praksa sve više potvrđuju.

Predavanje su organizirali Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Udruga HERA provodi projekt prevencije nasilja među mladima u partnerstvu sa školama iz Križevaca i Bjelovara

Udruga HERA u partnerstvu s Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i  Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar od lipnja 2020. do lipnja 2021.godine provodi projekt  usmjeren prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima Za VEZe BEZ nasilja!  Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nasilje u partnerskim vezama mladih prepoznato je kao faza u međugeneracijskom ciklusu nasilja, povezujući svjedočenje nasilju i iskustvo nasilja u djetinjstvu i doživljavanje ili počinjenje nasilja u životu odrasle osobe te može imati neposredne, kao i dugoročnije posljedice za žrtve, počinitelje/ice, obitelji i zajednicu. Rad na prevenciji nasilja među mladima je izuzetno važan budući da je to razdoblje u kojem se stupa u prve emocionalne i seksualne veze, ali također doba adolescencije je i period u kojem se usvaja obrazac počinitelj nasilja/žrtva što pokazuju brojna istraživanja i iskustva stručnjaka/inja koji rade s nasilnicima.

U okviru projekta mladi će steći kompetencije koje im omogućavaju sudjelovanje u građanskom životu, a one uključuju prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost, prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena, sposobnost pokazivanja solidarnosti iskazivanjem interesa za rješavanje problema koji pogađaju lokalnu i širu zajednicu te spremnost reagiranja na protudruštveno ponašanje. Važno je poticanje mladih da sami osmišljavaju i provode aktivnosti. Kroz različite edukativne aktivnosti te praktična iskustva koja se stječu i samostalno provođenje aktivnosti mladi će steći potrebna znanja, vještine i stavove kojima mogu pridonijeti razvoju i dobrobiti društva u kojem žive te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, nenasilja, uvažavanja različitosti i time pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

Opći cilj projekta:

 • Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranje nulte tolerancije na nasilje
 • Unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave  prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih.

Specifični  ciljevi projekta:

 • Unaprijediti znanje mladih  o nasilju u vezama te vještine potrebne za uspostavljanje kvalitetnih veza
 • Pružiti dodatnu podršku mladima s teškoćama i mladima neprihvatljivog ponašanja kroz direktan rad i online savjetovanje
 • Pružiti podršku, savjete i informacije mladima u nasilnim vezama putem web stranice, društvenih mreža
 • Poticanje mladih da se aktivno uključe u rješavanje problema koji se njih tiču te jačanje vršnjačke podrške protiv nasilja u partnerskim vezama mladih
 • Unaprijediti suradnju s institucijama na način koji omogućava razmjenu iskustava i informacija, te osigurava međusobnu podršku

 

Poziv na edukativno predavanje „Zaštita djece žrtava obiteljskog nasilja“ u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

Poziv na edukativno predavanje

namijenjeno   stručnim osobama u institucijama i organizacijama  koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Naziv predavanja:

„Zaštita djece žrtava obiteljskog nasilja“

Ella Selak Bagarić, psihologinja, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

Ponedjeljak, 06.07.2020.godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Koprivnica u 12.00 sati

Trg Eugena Kumičića 2, Koprivnica

Cilj predavanja je  upoznati sudionike/ce o posljedicama po mentalno zdravlje djece i mladih, ali i posljedicama koje se bez adekvatnog tretmana, reakcije stručnjaka i svih instanci sustava prenose u odraslu dob osobe s iskustvom traume u djetinjstvu i vode do transgeneracijskog prijenosa nasilja.  Također objasniti  rizične faktore  za zlostavljanje djece uzimajući u obzir osobine djeteta i roditelja, roditeljske kompetencije te okolišne čimbenike. Poseban naglasak predavanja biti će  na posljedicama po somatsko zdravlje, a što novija istraživanja i klinička praksa sve više potvrđuju.

Predavanje organiziraju Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Edukacija će biti bodovana od strane Hrvatske komore socijalnih radnika.

Zbog ograničenog broja osoba molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite na mail: info@udruga-hera.info najkasnije do petka 03.07.2020.godine.

Edukativno predavanje dio je aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.