Novosti

Održana javna akcija u Koprivnici u sklopu projekta Novi Početak

U srijedu 22.09. 2021.godine javnom akcijom u Koprivnici u vremenu od 9 do 11 sati obilježen Nacionalni  dan borbe protiv nasilja nad ženama (22.09.)

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija je dio kampanje “Za nasilje nema opravdanja” koja je dio aktivnosti projekta Novi početak kojim je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, dok su projektni partneri Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci.  Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Javna kampanja za podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji jedna je od projektnih aktivnosti kojima se želi skrenuti pažnja na problematiku nasilja u obitelji te negativne posljedice obiteljskog nasilja.

Javna akcija u Bjelovaru u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

Javna akcija

– obilježavanje 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

srijeda  22.09.2021.,  Bjelovar  od 13– 14 sati

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“  organizira Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Gradu Bjelovaru.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija održava se u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” kojeg Udruga “HERA” provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Javna akcija u Koprivnici u sklopu projekta “Novi početak”

Pozivamo na 

javnu akciju kojom započinje javna kampanja “Za nasilje nema opravdanja“ usmjerena podizanju svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji

Javna akcija će se održati u srijedu 22. rujna 2021. godine

ispred Gradske tržnice Koprivnica od 9,00 do 11, sati

Javnom akcijom u okviru projekta Novi početak, u suradnji korisnika projekta Koprivničko-križevačke županije i projektnih partnera Udruge “HERA“ Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci, obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22.09.)  u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić usmrtio svoju suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić te sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković.

Projektom Novi početak je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Održan 2. intervizijski sastanak u sklopu projekta „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“

03.09.2021. godine održan je u Venju 2.intervizijski sastanak u sklopu projekta “Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka”. Na sastanku se raspravljalo o predstojećim projektnim aktivnostima i načinima provedbe istih. Razgovaralo se o objavljenom postupku javne nabave te načinima provođenja aktivnosti te vođenja indikatora projekta.

U cilju razmjena informacija i iskustava u radu i razvoju usluge, razmjena znanja u pružanju usluga, razmjena potreba korisnica i pronalaženje rješenja, na intervizijskom su sastanku udruge partnerice razgovarale i o upućivanju korisnica na pravno savjetovalište omogućeno u okviru projektne aktivnosti projekta „Sigurna kuća“ te je dogovoreno kako će se, ukoliko je to moguće i svrsishodno, korisnice upućivati i na osobni odlazak u odvjetnički ured u Zagrebu, s obzirom na to da je usluga pravnog savjetovanja uživo svakako kvalitetnija i vjerojatno obuhvatnija nego telefonskim putem.

Razgovaralo se i o potrebama korisnica vezano uz predstojeće radionice za korisnike/ce skloništa udruge IRIS, te je utvrđeno kako će udruga IRIS provjeriti sa Voditeljicom radionica koji su joj materijali za radionice potrebni te će iste nabavljati sukladno tomu. Zajednički stav partnerica jest da se kroz radionice, osim kreativnog dijela, korisnice skloništa osnaži u cilju učinkovite društvene integracije odnosno lakšeg uključivanja u svakodnevni život.

Cilj projekta „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ je unaprijediti socijalne usluge za žrtve obiteljskog nasilja kroz unaprjeđenje usluga psihosocijalne podrške, dežurstva, smještaj, anonimno savjetovanje kao i kroz aktivnosti prevencije, jačanje kapaciteta stručnjaka te senzibilizaciju javnosti. Projekt „Sigurna kuća –podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt provodi Grad Bjelovar u partnerstvu sa Udrugom „Iris“ Bjelovar, Udrugom“ HERA“ Križevci, Udrugom S.O.S. Virovitica te Centrom za podršku i razvoj civilnoga društva Delfin Pakrac .

Održan dvodnevni trening jačanja kapaciteta Mreže 4. smjena – nevidljivi rad

2. i 3. rujna 2021. godine održan je treći trening za jačanje kapaciteta članova/ica Mreže. Trening je vodio Goran Biličić, stručnjak za organizaciju i provedbu strukturiranih dijaloga. Cilj treninga bio je ojačati sudionike/ce za organizaciju i provedbu nadolazećih strukturiranih dijaloga o usklađivanju privatnog i poslovnog života u Republici Hrvatskoj. Na treningu je sudjelovalo 17 sudionika i sudionica iz partnerskih organizacija te Sveučilišta u Zadru, koji/e su svojim znanjem i vještinama doprinijeli organizaciji prvog ciklusa strukturiranih dijaloga.

Stvaranje i promicanje adekvatnih uvjeta za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca postao je nužan preduvjet za unapređenje položaja žena na tržištu rada, stvaranje uvjeta za ostvarenje potpune rodne ravnopravnosti te suzbijanje ekonomskog nasilja prema ženama, koje je često direktno povezano s nemogućnošću žena da uspješno usklade poslovni život i brigu o zavisnim članovima/icama obitelji i kućanstvu. Mjere za usklađivanje privatnog i poslovnog života nužne su i zbog stvaranja optimalnih prilika mladim ljudima koji bi htjeli zasnovati obitelj, a prepreku tome nalaze u ekonomskoj situaciji, nedostatnoj potpori ili nesigurnosti radnih mjesta.

S ciljem kreiranja javnih politika utemeljenih na znanstvenim dokazima i sustavnog rada na ovom području, partneri i partnerice na projektu “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” oformili/e su mrežu „4. smjena – nevidljivi rad“ koja se bavi osvještavanjem javnosti i zagovaranjem poboljšanja uvjeta u području usklađivanja privatnog i poslovnog života žena, muškaraca i mladih.

Projekt “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” osnažuje organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga, razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije. Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a partneri/ce na projektu su: Sveučilište u Zadru, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).