Novosti

Sudjelovanje na Konferenciji Civilno društvo 2030.: HR-EU_Euro-Mediteran u Šibeniku

Od 23. do 25. listopada sudjelovale smo  u Konvencijskom centru Solaris u Šibeniku na Konferenciji  Civilno društvo 2030:HR-EU_Euro-Mediteran u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Svečano otvorenje započelo je 23. listopada  uvodnim pozdravima ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije g. Marka Pavića, ravnateljice Ureda za udruge Vlade RH gđe Helene Beus, predsjednika Upravnog odbora g. Dražena Vikić- Topića i upraviteljice Nacionalne zaklade gđe Cvjetane Plavša-Matić.

Cilj Konferencije je bio postaviti osnovu za daljnji razvoj civilnoga društva u novom desetljeću – do 2030. godine kako u Republici Hrvatskoj tako i na razini Europske unije te na Euro-Mediteranu. Izazovi s kojima se susreću gotovo sve zemlje u Europi i međunarodnoj zajednici stavljaju pred organizirano civilno društvo potrebu promišljanja vizije daljnjeg društvenog (i ekonomskog) razvoja te novih modela međusektorske suradnje koji će osigurati holistički pristup održivosti od lokalnih zajednica pa sve do planeta Zemlje.

Poslije svečanog otvorenja uslijedili su uvodni paneli o budućnosti civilnoga društva, mogućnostima ESI fondova u novom razdoblju i potencijalima europskih programa mobilnosti o čemu su govorili: g. Marko Pavić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gđa Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU te gđa Đordana Barbarić, predsjednica udruge MoSt. Kraj prvog dana konferencije završio je umrežavanjem i povezivanjem sudionika Konferencije.

Drugi dan Konferencije započeo je uvodom upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša-Matić o viziji razvoja civilnoga društva do 2030. godine te će se potom održati posebni programi izobrazbe te savjetovanja o strateškom okviru za daljnji razvoj civilnoga društva te oblicima podrške civilnom drustvu u idućem desetljeću. Predavači su  bili g. Colin Habberton iz organizacije Relativ (Južnoafrička Republika), g. Ante Loboja iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te predstavnici Ureda za udruge i Nacionalne zaklade.

Treći dan Konferencije započeo je  s nastavkom posebnih programa izobrazbi nakon kojih se održao plenarni završetak Konferencije na kojem  se razgovaralo o zaključcima.

 

Sudjelovanje na okruglom stolu “Trgovanje u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja djece i mladih – primjeri iz prakse”

U povodu obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, u Predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj, 17.listopada  je održan okrugli stol Trgovanje u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja djece i mladih – primjeri iz prakse.

Uvodne govore održale su Lana Zeković, voditeljica Odjela za komunikacije, partnerstvo i mreže Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Bahrija Sejfić, zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Bahrija Sejfić, je istaknula kako je trgovanje ljudima jedno od najeksplicitnijih oblika kršenja ljudskih prava pojedinca i niti jedna država na svijetu nije pošteđena ovog fenomena. Napomenula je da su u svjetskim razmjerima, a tako i kod nas, trgovanje ljudima u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja najčešći oblici iskorištavanja žrtava.

Na Okruglom stolu kao predavači sudjelovali su Monica Gutierrez Arques iz Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), koja je predstavila vodič koji je FRA izradila, a odnosi se na djecu bez pratnje u državama članicama Europske Unije („Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own. A guide“). Zamjenica pravobraniteljice za djecu, Ivana Buljan Ajelić, navedenu temu predstavila je iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu, primjere iz prakse iznijela je Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, dok su službenice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Danica Ergovac i Marija Penava Šimac te službenik Ministarstva unutarnjih poslova, Zlatko Đumić, navedenu temu prezentirati u okviru svog djelokruga.

U Hrvatskoj je 76 posto trgovanja ljudima povezano sa seksualnim izrabljivanjem

Vezano uz statističke podatke o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima od 2002. do danas ukupno je identificirano 379 žrtava trgovanja ljudima. U 2018. identificirano je 76 žrtava (od toga 59 stranih državljana), uglavnom se radilo o punoljetnim žrtvama muškog spola, a kao oblik eksploatacije prednjači činjenje protupravnih radnji. Od 2019. do sada evidentirane su 22 žrtve trgovanja ljudima, uglavnom maloljetne osobe, hrvatske državljanke.

Republika Hrvatska pridružila se borbi protiv trgovanja ljudima ratifikacijom najznačajnijih međunarodnih dokumenata i donošenjem nacionalnih planova, od kojih je aktualan Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

 

Održan okrugli stol u Bjelovaru u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U petak, 18.listopada. 2019.godine. udruga “HERA” Križevci  organizirala je okrugli stol „Ostvarivanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja – iskustva i izazovi u praksi” na Županijskom sudu u Bjelovaru  u suradnji sa Županijskim sudom u Bjelovaru te udrugom „Delfin” Pakrac.
Okrugli stol je bio prilika za razmjenu iskustva u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj okruglog stola je bio doprinijeli jačanju sustava podrške žrtvama i svjedocima te umrežavanju organizacija civilnog društva i institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.
 Okrugli stol namijenjen je stručnim djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb, sucima/tkinjama i stručnim suradnicima/ama, državnom odvjetništvu, policijskim službenicima/ama, te predstavnicima/ama drugih zainteresiranih ustanova i udruga koje djeluju i u svom su radu na neki način povezane sa predmetnom tematikom.
 Na okruglom stolu su govorili/e:
• Iskustva provedbe programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Marina Švagelj Jažić, moderatorica okruglog stola, voditeljica programa i savjetodavnih aktivnosti u udruzi “HERA” Križevci
• Ostvarivanje prava žrtava u kaznenom postupku, Milenka Slivar, predsjednica Županijskog suda u Bjelovaru
• Iskustva Udruge ”Delfin” Pakrac u provedbi programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja Mirsada Popović-Damjanović, voditeljica programa, udruga „Delfin” Pakrac
• Obavještavanje žrtava o otpustu zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora, Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa
• Prava žrtava seksualnog nasilja – Iskustva u radu Centra za žrtve seksualnog nasilja, Anamaria Drožđan-Kranjčec, Ženska soba Zagreb
• Zaštita žrtava nasilja – iskustva i izazovi u praksi Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Abel Car, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska
Na okruglom stolu sudjelovali su suci i sutkinje Županijskog, Općinskog suda te Prekršajnog odjela Bjelovar, državne odvjetnice Županijskog i Općinskog odvjetništva Bjelovar, policijski službenici/e PU Bjelovarsko-bilogorske, djelatnice CZSS Bjelovar i Obiteljskog centra, te predstavnice organizacija civilnoga društva.
 Okrugli stol organiziran je   u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Udruga ”HERA” Križevci u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom obilježila 18. listopada Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima edukacijom učenika i učenica Srednje škole Koprivnica

U srijedu 16. listopada predstavnica udruge HERA Križevci i policijska službenica za prevenciju Policijske uprave Koprivničko-križevačke održale su učenicima i učenicama 4.razreda Srednje škole Koprivnica edukaciju na temu suzbijanja trgovanja ljudima povodom obilježavanja 18.listopada Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Trgovanje ljudima je jedan od najbrže rastućih i najunosnijih oblika zločina te je jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava.  Žrtvama trgovanja ljudima uskraćena su osnovna ljudska prava, kao što su sloboda i dostojanstvo, pravo slobode kretanja, izbora i odlučivanja, jednakost među ljudima, onemogućava im se komunikacija s obitelji, podvrgnute su fizičkom i/ili psihičkom zlostavljanju, izolirane su i ucjenjivane prijetnjama njihovim obiteljima i prijateljima. Važno naglasiti da ne postoji profil žrtve trgovanja ljudima. Iako se žene češće pojavljuju kao žrtve, činjenica je da žrtva može biti bilo koja osoba, bez obzira na spol, godine, obrazovanje, socijalni status ili porijeklo.

Obrazovanje, znanje i informiranje o trgovanju ljudima mogu pomoći djeci i mladima, osposobiti ih da se zaštite i sačuvaju svoj život.  Ovom eduakcijom učenici i učenice dobili su informacije o tome što je to trgovanje, tko mogu biti žrtve i trgovci ljudima, koji su oblici trgovanja, koja prava se krše i koje posljedice nastaju za žrtve trgovanaj ljudima. Također su upoznati sa načinima provjere i ispravnosti Ugovora o radu prilikom traženja posla i zaposlenja, kako se pripremiti za put i putovati, kome se prijaviti prilikom dolaska u inozemstvo, kome se i na koji način obratiti za pomoć.

Edukacija je dio aktivnosti projekta ”HOP ON – Uključi se” kojeg provode udruga Domine Split te ”HERA” Križevci uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Poziv na okrugli stol u Bjelovaru „Ostvarivanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja – iskustva i izazovi u praksi”

Udruga “HERA” u suradnji sa Županijskim sudom Bjelovar te udrugom Delfin iz Pakraca organizira okrugli stol

Okrugli stol će se održati u petak, 18. listopada. 2019.g. u 12.00 sati, u prostoru Županijskog suda u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, Bjelovar

 Okrugli stol je prilika za razmjenu iskustva u radu sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj okruglog stola je doprinijeli jačanju sustava podrške žrtvama i svjedocima te umrežavanju organizacija civilnog društva i institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

 Okrugli stol namijenjen je stručnim djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb, sucima/tkinjama i stručnim suradnicima/ama, državnom odvjetništvu, policijskim službenicima/ama, te predstavnicima/ama drugih zainteresiranih ustanova i udruga koje djeluju i u svom su radu na neki način povezane sa predmetnom tematikom.

Program okruglog stola:

➢ Iskustva provedbe programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajau Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Marina Švagelj Jažić, moderatorica okruglog stola, voditeljica programa i savjetodavnih aktivnosti u udruzi “HERA” Križevci
➢ Ostvarivanje prava žrtava u kaznenom postupku, Milenka Slivar, predsjednica Županijskog suda u Bjelovaru
➢ Iskustva Udruge ”Delfin” Pakrac u provedbi programa podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja Mirsada Popović-Damjanović, voditeljica programa, udruga „Delfin” Pakrac

➢ Zaštita i prava djece žrtava i svjedoka kaznenih djela , Lana Peto Kujundžić,predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu
➢ Obavještavanje žrtava o otpustu zatvorenika sa izdržavanja kazne zatvora,Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa
➢ Prava žrtava seksualnog nasilja – Iskustva u radu Centra za žrtve seksualnog nasilja, Anamaria Drožđan-Kranjčec, Ženska soba Zagreb

➢ Zaštita žrtava nasilja – iskustva i izazovi u praksi Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska

Okrugli stol organizira se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.