Nasilje u mladenackim vezama

Održana edukacija vršnjačkih edukatora/ica učenika/ca Srednje škole “Ivan Seljanec” Križevci u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!

U ponedjeljak  16. studenog 2020.godine u prostoru udruge K.V.A.R.K. održana je jednodnevna edukacija vršnjačkih edukatora/ica u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!.

Na edukaciji je  sudjelovalo 9 učenika/ca Srednje škole “Ivan Seljanec”  Križevci. Na edukaciji su se obrađivale teme nasilje u partnerskim vezama među mladima, nasilje u obitelji, dobre i loše veze, mitovi i činjenice o nasilju, prava u vezi, nenasilna komunikacija, protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i drugo. Mladi koji su sudjelovali u edukaciji prenositi će znanja i vještine među svojim vršnjacima i tako postati promotori i edukatori humanosti i pravednosti, a isto tako provoditi će i određene aktivnosti i akcije u svojim školama koje će oni sami odabrati, na teme nenasilne komunikacije, kvalitetnih partnerskih veza među mladima i prevencije nasilja u vezama te druge aktivnosti koje doprinose nultoj toleranciji na nasilje.

Kroz različite edukativne aktivnosti te praktična iskustva koja se stječu kroz školski život i i samostalno provođenje aktivnosti učenici/e će steći potrebna znanja, vještine i stavove kojima mogu pridonijeti razvoju i dobrobiti društva u kojem žive te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, posebice jednakopravnosti spolova i prepoznavanju neprihvatljivih oblika ponašanja, te time pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

U prosincu nastavljamo sa edukacijom učenika/ca Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar.

Projektom   Za VEZe BEZ nasilja!  želimo doprinijeti učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. Također unaprjeđenju suradnje organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa koji se bave prevencijom i sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih.

Projekt  Za VEZe BEZ nasilja! provodi Udruga ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar. Projekt je financijski podržan sredstvima  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Održani sastanci u sklopu projekata financiranih od strane Grada Križevaca za 2016.g

U petak 15.07. u  “HERI” su održana dva partnerska sastanka. Prvi partnerski sastanak održan je u sklopu projekta “Zajedno za mlade” kojeg provodi HERA u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te udrugom K.V.A.R.K. 

Ciljevi projekta Zajedno za mlade su: 

 • prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladih te stvaranje nulte tolerancije na nasilje
 •   doprinijeti razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici kroz unaprjeđenje suradnje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija u provođenju učinkovitih programa prevencije i sprječavanja nasilja 
 • poticanje mladih da se aktivno uključe u rješavanje problema koji se njih tiču
 •  informiranje javnosti o problemima mladih vezano uz nasilje u vezama 
Drugi partnerski sastanak održan je u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja” kojeg provodi “HERA”  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je usmjeren na umrežavanje, pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja te javno zagovaranje za pozitivne društvene promjene i edukaciju šire javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ciljevi projekta su:  unaprjeđenje savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, uspostavljanje suradnje i partnerstvo sa institucionalnim pružateljem usluga te osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja.
 
U ponedjeljak 18.07. održan je partnerski sastanak po projektu  “Sve za mame” kojeg također provodi “HERA” u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci te Udrugom “VRTULJAK”. Ciljevi projekta su: Pružanje pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti  kroz edukativne grupe podrške i individualna savjetovanja u Savjetolalištu za maloljetne i mlade majke, umrežavanje organizacija civilnoga društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga te osnaživanje organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga u zajednici.
Projekti su financirani od strane Grada Križevci.

Kako prepoznati nasilne veze

                  P R E P O Z N A V A N J E  N A S I L N I H  V E Z A

 • Nasilnik/ca se ponaša ljubomorno pred drugima, pokazuje “vlasništvo”
 • Ponižava partnera/icu pred drugima, neslano se šali
 • Nasilnik/ca se ponaša prezaštitnički, žrtva nema ni minute slobode
 • Žrtva je u stalnom “kontaktu očima” s nasilnikom/icom
 • Nasilnik/ca odgovara na pitanja koje je postavljeno žrtvi, poseže za predmetima koji su poslani žrtvi
 • Žrtvino ponašanje se promjeni čim nasilnik/ca napusti prostoriju (npr. postane življa, komunikativnija….)


PREPOZNAVANJE POTENCIJANIH NASILNIKA/CE:

 • Ljubomorno ponašanje: krivi partnera/icu za ljubomoru
 • Kontrolira partnera/icu: stalno naziva da pita gdje je i što radi
 • “Brzo vezivanje”: (ti si moja, mi smo savršen par, brze zaruke…)
 • Nerealna očekivanja: (moraš biti mršava, držati do sebe, savršenadjevojka/mladić)
 • Izolacija: (od prijatelja/ica)
 • Uvijek nalazi izvore osobnih problema u drugima
 • Hipersenzitivnost: (brzo eksplodira)
 • Pokušava vas uvjeriti da vaše aktivnosti, fax, hobby, posao, nemaju smisla i da su traćenje vremena
 • Prisiljava partnera/icu na sex ili mu/joj ga uskraćuje
 • Verbalno zlostavljanje
 • Fizičko nasilje u prijašnjim vezama
 • Prijetnje fizičkim nasiljem
 • Lomi, baca, uništava predmete
 • Završava svađe/nesuglasice upotrebljavajući poziciju moći ili silu


TIPIČNA  PONAŠANJA  ŽRTAVA:

 • u razgovoru spominje koliko se boji partnera/ice
 • brine o tome kako će partner/ica reagirati na njezine/njegove  aktivnosti, usredotočuje se gotovo isključivo na partnerove/ičine osjećaje i misli
 • boji se da bi intervencija samo mogla pogoršati situaciju
 • srami se detaljnije razgovarati o svojoj vezi
 • ima manje ili veće ozljede koje pokušava sakriti (sunčane naočale,odjeća dugih rukava po toplom vremenu, daje manjkava ili netočna objašnjenja)
 • često se ne može ponašati u skladu sa svojim interesima: “Moj dečko/djevojka to neće dopustiti, ne voli dok to radim/obučem, ljutiti  će se…”
 • depresivna/an je, tjeskobna/an, čak i suicidalna/an
 • odustaje od svojih aktivnosti da udovolji partneru/ici
 • očajnički pokušava udovoljiti partneru u nadi da će izbjeći daljnje nasilje
 • opravdava partnera/icu drugima (imao/la je loš dan, nije uvijek takav/va, on/ona mene voli…)

 

Ponekad ponašanje i geste osobe sa  kojom smo u emocionalnom odnosu prepoznajemo kao privrženost i strastvenu ljubav, a ona zapravo može biti znak ljubomore, posesivnosti i kontrole.

 

Nasilje u partnerskim vezama/obitelji

U našem je društvu često uvjerenje da je nasilje u partnerskim odnosima privatna stvar i da je prihvatljivo da muž ponekad tuče svoju ženu, da dečko tu i tamo udari svoju djevojku. Međutim posljedice nasilja u partnerskim odnosima su ozbiljan društveni problem.

Nasilje u partnerskim vezama je sustavan obrazac zlostavljajućeg ponašanja koji se čini u svrhu kontrole, dominacije i zastrašivanja.

Nasilje u vezama utječe na fizičko, mentalno, emocionalno zdravlje i dobrobit osoba koje su preživjele nasilje.

VRSTE NASILJA:

 • Fizičko (guranje, šamaranje, čupanje kose, udaranje rukama, nogama ili predmetima, opekotine i sve ono što rezultira nanošenjem tjelesnih ozljeda)
 • Socio – ekonomsko (zabrana zaposlenja, a istovremeno kontroliranje i uskraćivanje novca)
 • Seksualno (dobacivanje uvredljivih komentara seksualnog sadržaja; bilo koji oblik seksualne aktivnosti bez pristanka druge osobe; prisila na stupanje u seksualni odnos a također i prisila na seksualni odnos bez upotrebe kondoma;  silovanje )
 • Emocionalno/ psihičko (vrijeđanje, omalovažavanje, izolacija od prijatelja/prijateljica i obitelji, kontroliranje odijevanja, ponašanja i kretanja osobe s kojom ste u vezi, ljubomorno i posesivno ponašanje, uništavanje stvari)
 • Strukturalno ili indirektno (gdje nema direktnog počinitelja, žene na istom poslu manje zarađuju od muškaraca, drugačiji tretman na sudu i sl…)

Nasilje u partnerskim vezama je cikličko:

 

 

N A S I L J E  U  V E ZI /OBITELJI ESKALIRA

FIZIČKO                     ->>>>>>>>>>>>>>>>>>              SMRT

Vikanje, udaranje,  ritanje, bacanje predmeta,  gušenje,  uporaba oružja, ubojstvo/samoubojstvo

VERBALNO              ->>>>>>>>>>>>>>>>>>            SAMOUBOJSTO

Okrivljavanje,  kritiziranje, “ništa ne vrijediš”, ignoriranje, vikanje,  izolacija,  ponižavanje

SEKSUALNO            ->>>>>>>>>>>>>>>>>>           SILOVANJE

    Neželjeni dodiri, seksizam, prisiljavanje na seks

 

Obećanja i povremena zatišnja nisu nužno znak promjene već dio nasilničkog ponašanja. Bez intervencije i promjene  situacija će se samo pogoršati, a može ćak završiti i nasilnom smrću.

 

Znajte da:

Radi nasilja koje se dešava vama trpi i vaša okolina, prijatelji, obitelj…

Nasilnik/ca se neće promijeniti sam od sebe, niti ćete ga promijeniti vi.

Prestanak nasilja nad vama desiti će se samo ukoliko nađe novu žrtvu.

To može biti za 10 dana, 10 mjeseci, 10 godina…… ili nikad…

Važno je NE  šutjeti …. već potražiti pomoć!