Blog za mlade

Održana edukacija vršnjačkih edukatora/ica učenika/ca Srednje škole “Ivan Seljanec” Križevci u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!

U ponedjeljak  16. studenog 2020.godine u prostoru udruge K.V.A.R.K. održana je jednodnevna edukacija vršnjačkih edukatora/ica u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!. Na edukaciji je  sudjelovalo 9 učenika/ca Srednje škole “Ivan Seljanec”  Križevci. Na edukaciji su se obrađivale teme nasilje u partnerskim vezama među mladima, nasilje u obitelji, dobre i loše veze, mitovi i činjenice […]

Opširnije»

Održani sastanci u sklopu projekata financiranih od strane Grada Križevaca za 2016.g

U petak 15.07. u  “HERI” su održana dva partnerska sastanka. Prvi partnerski sastanak [...]

Opširnije»

Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi i važnosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama

Predstavnice HERE sudjelovale na Konferenciji o ulozi i važnosti organizacija civilnog društva u s[...]

Opširnije»

Kako prepoznati nasilne veze

                  P R E P O Z N A V A N J E  N A S I L N I H  V E Z A Nasilnik/ca[...]

Opširnije»

Važnost zaštite reproduktivnog zdravlja!

Pravo na reproduktivno zdravlje  dio je  općih ljudskih prava i  uključuje slobodno i svjesno o[...]

Opširnije»