Udruga Hera

Održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta prevencije trgovanja ljudima HOP ON – Uključi se!

U petak, 27. rujna, održan je prvi partnerski sastanak u Splitu u sklopu projekta HOP ON – Uključi se! Projekt provodi udruga Domine Split u partnerstvu sa udrugom HERA Križevci.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu. Prioritetno područje 2. Projekti usmjeren informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni, seksualni i dr. oblici iskorištavanja).

Projekt se bavi osvještavanjem važnosti suzbijanja trgovanja ljudima na području Splitsko – dalmatinske i Koprivničko -križevačke županije te osvještavanje problematike na  nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Cilj sastanka bilo je upoznavanje sa aktivnostima projekta, planiranje te provedba aktivnosti u sklopu projekta HOP ON – Uključi se.

Na sastanku su prisustvovale predstavnice udruge Domine, koja je nositeljica projekta, Mirjana Kučer i Dražana Ajduković te udruge HERA Križevci, Marina Švagelj Ježić. U okviru projekta provest će se nacionalna kampanja u borbi protiv trgovanja ljudima s posebnim naglaskom na seksualnu edukaciju koja je najčešći oblik trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Posebna ciljana skupina su sred-njoškolci. Na radnom sastanku pridružile su nam se i članice Unitas fonda Evropa iz Beograda Emilie Sussane Fink i Aleksandra Urošević.

 

 

Sudjelovanje na konferenciji „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“

U petak, 20. rujna 2019. održana je konferencija „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“ povodom obilježavanja šeste godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006, koji je otvoren 16. srpnja 2013. godine te trinaeste godišnjice osnivanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Cilj konferencije bio je dozvoliti svim sudionicima osvrt na praksu u odnosu na aktualni pravni okvir osiguranja mjera zaštite žrtava te pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.

Na samom početku predstavnicima se obratila pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić koja je u pozdravnom govoru istaknula da je potrebno osigurati primjenu prava žrtava kaznenih djela u praksi, što se može ostvariti pravovremenim informiranjem žrtava o njihovim pravima, međusobnom suradnjom nadležnih tijela i službi, adekvatnom izobrazbom svih stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama i njihovom senzibilizacijom za pitanja, probleme i situacije s kojima se nose žrtve, kao i adekvatnim informiranjem o službama za podršku koje su na raspolaganju žrtvama.
Miren Špek, izvršni direktor Udruge te Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 predstavili su dosadašnja dostignuća Udruge, rad svih postojećih programa te su istaknuli izazove s kojima se susreću u radu.

U prvom dijelu konferencije Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji iz Ravnateljstva policije prisutnima je predstavila načine na koje policijski službenici mogu zaštititi žrtvu i statističke podatke te je ukazala na porast nasilja u obitelji i smanjenje procesuiranja nasilja u obitelji kao prekršaja. Ukazala je na težinu prosudbe u odnosu na želju žrtve te na potrebu promocije instituta osobe pod povjerenja, čime se, također, smanjuje gubitak povjerenja žrtve u institucije.

Natalija Slavica, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu ukazala je kako državno odvjetništvo ima kontakt s žrtvom u smislu informiranja na svoja prava. Pozdravila je proces implementacije Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava te standardizaciju rada.

Nadležno tijelo za obavještavanje žrtve je Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, čija je predstavnica Maida Pamuković objasnila na koji način se takve obavijesti daju i kako se odvija postupak. Gđa Pamuković je objasnila da je Služba zadužena i za obavještavanje žrtava o izlasku počinitelja na zatvorske pogodnosti, poput izlaska na vikend, godišnjeg odmora.

Ispred Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru, prisustvovala je Branka Lučić koja je podijelila svoja iskustva u provođenju pojedinačne procjene žrtve i ispitivanja žrtve putem audio video uređaja. Istaknula je da u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji odlična suradnja između pravosudnih tijela te da i državno odvjetništvo i suci traže od Odjela da provode postupak pojedinačne procjene potreba. Naglasila je prednost manje sredine, zbog učinkovitijeg tj. bržeg pružanja podrške.

Sandra Turkanović iz Ženske grupe Korak Karlovac je predstavila svoja iskustva u radu sa žrtvama, a posebno iskustvo rada kao osobe od povjerenja. Istaknula je da iako sve žrtve imaju pravo na pratnju osoba od povjerenja u svim fazama kaznenog/prekršajnog postupka, još uvijek ne postoji ujednačena praksa. Ukazala je na potrebu senzibiliziranog pristupa svih tijela u sustavu podrške, jačanje kapacitet i međusektorsku suradnju, te nastavak programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja nasilja.

Odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić je s prisutnima podijelila vlastita iskustva stečena kroz ulogu opunomoćenice žrtve. Istaknula je kako sustav podrške žrtvama i svjedocima još uvijek ima mnogo nedostataka na kojima treba raditi, ali je svakako vidljiv napredak. U svom izlaganju najviše se fokusirala na važnost korištenja audio video uređaja kod ispitivanja žrtve. Predstavila je probleme u građanskim parnicama kada je riječ o pravima žrtve jer nema te podrške i zaštite kao i kaznenom postupku.

Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” predstavila je ulogu skloništa u osiguranju zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Informirala je prisutne o načinu na koji žrtve mogu doći u sklonište, kako i na koji stručnjaci rade sa žrtvama u skloništu te koje sve načine koriste kako bi se žrtve i njihova djeca zaštitile od nasilnika. Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe govorila je o psihološkom aspektu žrtve te utjecaju mjera zaštite na žrtve. Osvrnula se i na rezultate koji su postignuti u programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.  Na kraju je Ivana Eterović iz Hrvatskog pravnog centra predstavila rezultate kvalitativnog istraživanja na uzoru žrtava nasilja koje je provedeno u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela –Vicatis“ te web stranicu koja je izrađena u svrhu jednostavnijeg informiranja žrtava i svjedoka kaznenih djela.

Održana javna akcija povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ Križevci u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, Policijskom postajom Križevci te Centrom za socijalnu skrb Križevci u subotu 21. rujna na križevačkom Strossmayerovom trgu je organizirala javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Akciju su u ime Koprivničko-križevačke županije podržali potpredsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja, a podršku su iskazali i gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn, načelnik Policijske postaje Križevci te predstavnice CZSS Križevci.

Cilj akcije je senzibiliziranje javnosti i slanje poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku, a tom prilikom su građanima podijeljeni letci i edukativni materijali sudionika akcije.

Akcija je dio aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg financijski podržava Koprivničko – križevačka županija i Grad Križevci.

Sudjelovanje na okruglom stolu „ ODGOVORNOST SVIH DIONIKA U PRUŽANJU POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA“ u Pakracu

U srijedu 18.rujna sudjelovale smo u Pakracu na okruglom „ ODGOVORNOST SVIH DIONIKA U PRUŽANJU POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA“. Okrugli stol je organizirala udruga “Delfin” Pakrac.

Okrugli stol je dio aktivnosti  partnerskog  programa MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA koji provodi jedanaest organizacija civilnog društva u RH. Nositeljica programa je Ženska  soba – Centar za seksualna prava Zagreb a partnerske organizacije na projektu su OCD DELFIN Pakrac, DEŠA Dubrovnik, HERA Križevci, IPC Slavonski Brod, Udruga ZvoniMir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Osijek, Vukovar, Varaždin, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa KORAK Karlovac,  SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Na okruglom stolu razgovaralo se o učincima podrške, primjerima dobrih praksi, a prije svega o međusektorskoj suradnji i podršci žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Smatramo da samo zajedničkim naporima i proaktivnim pristupom svih uključenih u sustav podrške  i pomoći žrtvama i svjedocima  možemo napraviti kvalitativan pomak.

Na okruglom stolu su govorili/e:

  • Prava žrtve:osiguranje mjera zaštite – Iskustva rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima ,

panelist Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

  • Razvoj podrške žrtvama i svjedocima – Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća  Europe – uspostava minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela,

panelistica Maida Pamuković, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa RH

  • MREŽA i krajnji korisnici- utjecaj,

panelistica Aamaria Drožđan – Kranjčec, Ženska soba Zagreb

  • Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,

  • panelistica Mirjana Jugović, CZSS Požega, Obiteljski centar

Program Mreže za Požeško-slavonsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju predstavile su Mirsada Popović Damjanović iz Delfina Pkrac i Marina Švagelj Jažić iz HERE križevci. Moderatorica okruglog stola bila je predsjednica udruge “Delfin” Mirjana Bilopavlović.

Poziv na javnu akciju povodom 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ Križevci u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, Policijskom postajom Križevci te Centrom za socijalnu skrb Križevci, organizira Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija održati će se u Križevcima, u subotu, 21.09.2019.g. na Strossmayerovom trgu, u vremenu od 10,00 – 11,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Javna akcija održava se u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg financijski podržava Grad Križevci i Koprivničko – križevačka županija.