Udruga Hera

Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 25. i 26. veljače 2019. godine se, u organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, Hotel Panorama, održana je dvodnevna tematska edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.

Edukaciju je facilitirala članica Ženske sobe Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. Prvi dan edukacije započeo je predavanjem Suzane Kikić, Policijska akademija, koja je sudionicima/ama predstavila pojedinačnu procjenu potrebe žrtava kaznenih djela sukladno nacionalnim i europskim regulativama.

Nakon toga je Branka Žigante Živković, dipl. iur., sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu predstavila novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kroz primjere u praksi i što nam donosi Istanbulska konvencija, izazovi u implementaciji i predstojeći koraci. Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur., pobliže je objasnila zaštitu žrtava neprijavljenih kaznenih djela kroz vježbu i primjere iz prakse.

Drugi dan edukacije započeo je predavanjem koordinatorice Ženske sobe Maje Mamule o predrasudama u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati. Psihologinja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi, Senka Sekulić Rebić održala je predavanje o komunikacijskim vještinama kao preduvjet pružanja pomoći i podrške, u sklopu kojeg je Antonija Hojt Ilić, socijalna pedagoginja ispred Ženske sobe sa sudionicima/ama održala vježbu komunikacijskih vještina.

Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu, održala je predavanje na temu interakcije i način komuniciranja u okviru državnih službi te je kroz primjere iz direktnog rada sudionicima/ama pobliže približila ovu temu. Psihologinja Jasna Belamarić je kroz puno praktičnih primjera sudionicima/ama održala predavanje o načinu komuniciranja s neugodnim korisnicima/ama.

Dvodnevna tematska edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin.

  

Sudjelovanje na okruglom stolu Ministarstva pravosuđa

22.02. povodom Europsog dana žrtava kaznenih djela Samostalni odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa organizirao je u prostoru Ministarstva pravosuđa u Zagrebu okrugli stol  „Pojedinačna procjena žrtve – praktična iskustva i izazovi“.

Cilj okruglog stola bio je raspraviti o iskustvima i izazovima u provedbi pojedinačne procjene žrtve kao i o mogućim načinima unaprjeđenja suradnje s tijelima, organizacijama i ustanovama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela.

Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić u pozdravnom govoru navela je da Ministarstvo pravosuđa svojim intenzivnim radom u posljednjih 10 godina ulaže napore u razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i u ostvarivanje pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za ostvarivanje tih prava. Istaknula je važnost pojedinačne procjene žrtve kao novine u kaznenom postupku, čime je implementirana Direktiva EU 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, zaštite i podrške žrtava kaznenih djela.
Predsjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sutkinja Ana Garačić naglasila je važnost uloge žrtve kao i potrebu osiguranja dodatne izobrazbe, kako u odnosu na žrtve kaznenih djela općenito, tako i u odnosu na pojedinačnu procjenu potreba žrtve. Na međusektorskim edukacijama stručno bi se usavršavali suci, državni odvjetnici, policijski službenici, kao i predstavnici drugih tijela, organizacija i ustanova koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela.
Održana su izlaganja predstavnika Ministarstva pravosuđa, suda, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odjela za podršku žrtvama i svjedocima i organizacije civilnog društva uključene u program Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Na okruglom stolu su sudjelovali su sljedeći panelisti sa temama:

  • Važnost primjene odredbe o provođenju pojedinačne procjene žrtve

Ministarstvo pravosuđa, pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić

  • Svrha pojedinačne procjene žrtve

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

  • Iskustva policije u provedbi pojedinačne procjene žrtve

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava kriminalističke policije, Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji, policijski službenik Marko Pavić 

  • Iskustva državnog odvjetništva u provedbi pojedinačne procjene žrtve

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, zamjenica županijskog državnog odvjetnika Natalija Slavica

  • Iskustva suda u provedbi pojedinačne procjene žrtve

Županijski sud u Splitu, sutkinja mr. sc. Ljiljana Stipišić

  • Uloga odjela za podršku žrtvama i svjedocima u provedbi pojedinačne procjene žrtve Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru, voditeljica Odjela Branka Lučić
  • Uloga organizacija civilnog društva u provedbi pojedinačne procjene žrtve

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, Ženska soba – Centar za seksualna prava, voditeljica programa Anamaria Drožđan-Kranjčec 

Na okruglom stolu, osim predstavnika navedenih institucija i organizacija, sudjelovali su i predstavnici Vrhovnog suda RH, Visokog prekršajnog suda RH, županijskih i općinskih sudova, županijskih i općinskih državnih odvjetništava, policijskih uprava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Pravosudne akademije, odjela za podršku žrtvama i svjedocima, probacijskih ureda, organizacija civilnog društva i drugi. Na okruglom stolu sudjelovala je i predstavnica “HERE” Križevci

 

Održana javna akcija u Koprivnici povodom 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela

22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije, na navedeni datum se u svim zemljama članicama Europske unije na prigodan način, kroz stručna i edukativna javna događanja provodi senzibilizacija građana o problematici položaja žrtava kaznenih djela.

Tim povodom “HERA” Križevci u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom organizirala je u četvrtak 21.02.  Javnu akciju na Zrinskom trgu u Koprivnici u vremenu od 10 – 12 sati.

Javna akcija u skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima uRepublici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko – križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima i položaju žrtava kaznenih djela. Tijekom akcije dijelili su se informativni leci i materijali o pravima žrtva kaznenih djela. 

Javnu akciju podržali su zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić te gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić za zamjenicama Melitom Samoborec i Ksenijom Ostriž.
Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, 
Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, 
S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

  

Poziv na javnu akciju obilježavanja 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela

22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije, na navedeni datum se u svim zemljama članicama Europske unije na prigodan način, kroz stručna i edukativna javna događanja provodi senzibilizacija građana o problematici položaja žrtava kaznenih djela.

Tim povodom “HERA” Križevci u suradnji sa Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom organizira Javnu akciju obilježavanja 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela.

Javna akcija u skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima uRepublici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, prema kojima nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. To podrazumijeva provedbu javnih kampanja i drugih oblika senzibilizacije građana u suradnji s odgovarajućim organizacijama civilnog društva i ostalim nadležnim državnim tijelima.

Cilj javne akcije je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko – križevačkoj županiji te upoznavanje o pravima.

Javna akcija održati će se u Koprivnici 21.02.2019. (četvrtak) na Zrinskom trgu, u vremenu od 10,00 – 12,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

 

 

Obilježena kampanja Milijarda ustaje u Križevcima

Na Strossmayerovom trgu u Križevcima 14.02.2019.godine obilježena je  kampanja Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.  U  organizaciji kampanje su sudjelovali Udruga “HERA“ Križevci, Križevačke mažoretkinje, Udruga osoba s invaliditetom Križevci, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.
Cilj ove kampanje je ukazati na zastrašujuću statistiku po kojoj je svaka treća žena u svijetu pretučena ili silovana, a kroz svoje govore predsjednica Udruge „HERA“ Marina Švagelj Jažić i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić upoznale su građane o važnosti obilježavanja ove kampanje i osiguravanja adekvatnih mehanizama zaštite žrtava nasilja i pozvale sve na nultu stopu tolerancije na nasilje.
Podršku ovoj kampanji pored brojnih građana dali su i gradonačelnik Mario Rajn, predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel,predstavnici PP Križevci, CZSS Križevci,  Crvenog križa Križevci, članovi udruge Maslačak te KUD-a Prigorje i brojni građani i građanke.
U sklopu kampanje pročitana su svjedočanstva žena koje su preživjele neki od oblika nasilja u zdravstvenim ustanovama, a o kojima su žene progovorile tijekom akcije #prekinimošutnju.
Održavanje kampanje završilo je plesom „Break the chain“ u izvođenju Križevačkih mažoretkinja i plesne grupe Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci te zajedničkim fotografiranjem.