Udruga Hera

Javnom akcijom u Križevcima obilježen 22.09. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je u Križevcima na Strossmayerovom trgu u vremenu od 11 do 12 sati održana javna akcija s ciljem obilježavanja 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada je  na zagrebačkom Općinskom sudu suprug ubio suprugu u brakorazvodnoj parnici, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku.

22. rujan obilježava se kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja od 2004.godine odlukom Hrvatskog sabora.

Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji organizirala je udruga “HERA“ u suradnji s Policijskom postajom Križevci, Centrom za socijalnu skrb Križevci,  te Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

Nasilje nad ženama je duboko ukorijenjeno u svim društvenim strukturama te predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u cijelome svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Činjenica da su žrtve nasilnih ponašanja u obitelji većinom osobe ženskog spola ukazuje na potrebu za stalnim osvješćivanjem javnosti. Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivno djelovanje.

Tijekom javne akcije građani/ke su se mogli informirati o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, a ujedno su se dijelili letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Javnu akciju su svojim prisustvom podržali gradonačelnik grada Križevci Mario Rajn, pročelnik gradskog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić, pročelnica  Upravnog odjela za zdravstveno – socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije Maja Blažek, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat te predsjednica udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice Marija Mraz.

Javna akcija dio je aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama  i nasilja u obitelji“ koji financijski podržava Grad Križevci te

projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga “HERA“ u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

 

Organizirano studijsko putovanje u Rijeku u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

17. i 18. rujna 2020.godine Udruga “HERA“ Križevci sudjelovala je zajedno sa partnerima na dvodnevnom studijskom putovanju  u Rijeci u sklopu projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“.  Na studijskom putovanju osim predstavnica HERE sudjelovali su i predstavnice Centra za socijalnu skrb Koprivnica, Centra za socijalnu skrb Križevci te predstavnice udruge „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom grada Koprivnice.

Cilj studijskog putovanja bilo je upoznavanje i jačanje suradnje s institucijama  i organizacijama civilnog društva koje rade na problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmjena znanja i iskustva, razmjene dobre prakse u svrhu osnaživanja te razvoja socijalnih usluga usmjerenih na pružanje podrške i pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Tijekom dvodnevnog posjeta Rijeci sudionice studijskog putovanja imale  su priliku posjetiti Centar za socijalnu skrb Rijeka, Udrugu SOS Rijeka-Centar za nenasilje i zaštitu ljudskih prava te  U.Z.O.R.- Udrugu za zaštitu obitelji Rijeka.  Predstavnice Centra za socijalnu skrb Rijeka predstavile su djelokrug aktivnosti Centra, druge oblike pomoći koje osobe koje su u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim prilikama mogu, ostvariti unapređenje kvalitete života, osnažiti se i aktivnije uključivati u društvo te načine suradnje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva. Kroz razgovor su također razmijenjena iskustva u radu sa korisnicima/ama u okolnostima mjera vezanih za Koronavirus.  SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama svih oblika nasilja. Kroz SOS telefon i savjetovalište koje obuhvaća besplatnu primarnu pravnu pomoć te psihološku pomoć pruža žrtvama nasilja direktnu pomoć i podršku.

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka U.Z.O.R. osnovana je u ožujku 2007. godine. Udruga već dugi niz godina kroz savjetovalište i sklonište pruža direktnu pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.  Stručnjaci Udruge  U.Z.O.R.  u Hrvatskoj već niz godina kontinuirano provode psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji te  program Rada s kazneno prijavljivanim mladima koji već dugi niz godina bilježi uspješnost provedbe posebne obveze veći od 95%, a  stopa recidiva do 3% najmanja je u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje dio je aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga “HERA“ Križevci  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

  

Poziv na javnu akciju u Križevcima povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

 Javna akcija

- obilježavanje 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

utorak, 22.09.2020.,  Križevci, Strossmayerov trg,  od 11 – 12 h

 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ u suradnji s Policijskom postajom Križevci, Centrom za socijalnu skrb Križevci,  te Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te udrugom Bolje sutra osoba s invaliditetom grada Koprivnice  organizira Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija održati će se u Križevcima 22.09.  na Strossmayerovom trgu,  u vremenu od 11,00 – 12,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Akcija će se odvijati uz poštivanje preporuka vezanih uz zaštitu od koronavirusa.

Svi sudionici/e dužni su imati zaštitne maske te poštovati propisani razmak.

 

Poziv na javnu akciju u Bjelovaru povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Javna akcija

- obilježavanje 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

ponedjeljak, 21.09.2020.godine,  Bjelovar,  Trg Eugena Kvaternika   od 11 – 12 h

 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ u suradnji s Udrugom za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „IRIS“ Bjelovar te  Udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava  organizira Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija održati će se u Bjelovaru 21.09.  na Kvaternikovu trgu,  u vremenu od 11,00 – 12,00 h.

Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Akcija će se odvijati uz poštivanje preporuka vezanih uz zaštitu od koronavirusa.

Svi sudionici/e dužni su imati zaštitne maske te poštovati propisani razmak.

Javna akcija dio je aktivnosti projekta Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja kojeg provodi Udruga “HERA”  Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci, Centrom za socijalnu skrb Koprivnica te Udrugom “Bolje sutra” osoba s invaliditetom grada Koprivnice. Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Održana javna akcija u Križevcima u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U ponedjeljak 07.rujna 2020.godine održana je na Nemčićevom trgu u Križevcima u vremenu od 10 do 11 sati Javna akcija senzibiliziranja građana na mogućnost korištenja usluge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Tijekom  javne  akcije dijelili su se  informativni materijali, informiralo građanstvo o mogućnostima pomoći i podrške  te o dostupnim uslugama žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Zainteresirane osobe su također informirane i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.  Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin.