Udruga Hera

Sudjelovanje na tematskom online sastanku „Uloga i važnost Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“

Ženska soba i Udruga za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R. organizirale su Treći tematski sastanak za članice i članove Nacionalnog tima i Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Dana 28. rujna 2021. održan je posljednji tematski sastanak „Uloga i važnost Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ online putem uz moderaciju koordinatorice Ženske sobe i članice Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji dr. sc. Maje Mamule.

Na tematskom sastanku za ćlanice i članove Nacionalnog i Županijskih timova sudjelovala je i predstavnica Udruge “HERA”.

Na tematskom sastanku su sudjelovale predstavnice i predstavnici Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja. Također su bili prisutni i članovi i članice Nacionalnog tima, odnosno njihove delegacije: državni tajnik Jure Martionović, Ministarstvo pravosuđa i uprave, državni tajnik prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, Josipa Crnoja Bartolić i Marijana Pekvarić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Tihana Balija iz Službe za ljudska prava iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Vesna Hrvoj Šic iz Službe za strukovno obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na Trećem tematskom sastanku je prezentirana radna verzija dokumenta Izazovi u radu i Preporuke za unaprjeđenje rada Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dokument je nastao nakon nekoliko zajedničkih sastanaka predstavnica i predstavnika Županijskih timova u periodu od travnja do rujna 2021. godine.

Sudionice i sudionici tematskog sastanka su se reflektirali na pojedine točke prezentiranih Izazova u radu i Preporuka za unaprjeđenje rada koji će nakon dodatnih komentara i dorade biti poslani na nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Tematski sastanak je sastavni dio projekta “Seksualno nasilje u obitelji – otvoreno o skrivenom” kojeg Ženska soba – Centar za seksualna prava provodi u partnerstvu s Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Održano online predavanje u sklopu kampanje “Za nasilje nema opravdanja”

Dana 27.09.2021.godine putem aplikacije Microsoft Teams Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u okviru kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama nasilja organizirala je online predavanje za stručne osobe u institucijama sustava i organizacijama civilnoga društva koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Predavanje sa temom “Pravni aspekti zaštite žena od partnerskog nasilja za vrijeme pandemije Covid-19 sa osvrtom na nove izmjene KZ-a vezane za nasilje u obitelji” održala je
Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica odvjetničkog društva JELAVIĆ & partneri, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb. Tijekom predavanja predstavljeni su kazneni i prekršajni postupak kroz  Kazneni zako, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji te Prekršajni zakon. Ispaknuta su prava žrtava nasilja u obitelji sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zaštitne mjere, prava žrtava u kaznenom postupku te pojedinačna procjena potrebe žrtve.

Na predavanj je sudjelovalo 35 predstavnika/ca institucija i sustava i organizacija civlnoga društva. Kampanja „Za nasilje nema opravdanja“ dio je aktivnosti projekta „NOVI POČETAK“ kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Sudjelovanje na okruglom stolu Savjetovalište kao mjesto podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje – aktualni izazovi i problemi u radu

Dana 23.09.2021.godine sudjelovale smo na Okruglom stolu “Savjetovalište kao mjesto podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje –  aktualni izazovi i problemi u radu”
Nakon okruglog stola nastavljena je edukacija  Sustav podrške i pojedinačna procjena potreba žrtve i Procesuiranje kaznenog djela trgovanja ljudima.

Okrugli stol zajednički su organizirale  Centar za žene žrtve rata – ROSA iz Zagreba, Domine i Ženska grupa Split iz Splita i Udruga žena NIT iz Korenice.
Okrugli stol se bavio se  radom savjetovališta za žene koje su preživjele nasilje te aktulnim izazovima skojima se organizacije susreću. Također, Udruga Domine predstavila je  priručnik za rad sa ženama koje su preživjelima nasilje – pravni aspekti.

Popodnevni dio bi je predviđen za dvije edukacije na temu: Sustav podrške i pojedinačna procjena potreba žrtve koju jeodržala  Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave te Procesuiranje kaznenog djela trgovanja ljudima koje je održala Juliana Stipšić, zamjenica županijskog državnog odvjetništvau Splitu.

Okrugli stol i edukacija organizirani su direktno ali i online putem Zoom platforme.

Poziv na predavanje u sklopu projekta NOVI POČETAK

Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u okviru kampanje „Za nasilje nema opravdanja“ čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama nasilja organizira online predavanje za stručne osobe u institucijama sustava i organizacijama civilnoga društva koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Tema predavanja:
 Pravni aspekti zaštite žena od partnerskog nasilja za vrijeme pandemije Covid-19 sa osvrtom na nove izmjene KZ-a vezane za nasilje u obitelji
Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica odvjetničkog društva JELAVIĆ & partneri, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb

Online predavanje će se održati 27.09.2021.godine (ponedjeljak ) u vremenu od 10 do 12 sati putem aplikacije Microsoft Teams.

Kampanja „Za nasilje nema opravdanja“ dio je aktivnosti projekta „NOVI POČETAK“ kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Održana javna akcija u Koprivnici u sklopu projekta Novi Početak

U srijedu 22.09. 2021.godine javnom akcijom u Koprivnici u vremenu od 9 do 11 sati obilježen Nacionalni  dan borbe protiv nasilja nad ženama (22.09.)

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija je dio kampanje “Za nasilje nema opravdanja” koja je dio aktivnosti projekta Novi početak kojim je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, dok su projektni partneri Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci.  Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Javna kampanja za podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji jedna je od projektnih aktivnosti kojima se želi skrenuti pažnja na problematiku nasilja u obitelji te negativne posljedice obiteljskog nasilja.