Udruga Hera

Održan sastanak u Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Đurđevcu

U petak 06.rujna održan je sastanak u Prekršajnom odjelu, Općinskog suda Koprivnica u Đurđevcu. Na sastanku su sudjelovale predstavnice udruge “HERA” Križevci, predstavnice udruge S.O.S. Virovitica te sudac Prekršajanog odjela u Đurđevcu, Općinskog suda Koprivnica. Cilj sastanka bio je upoznavanje suda sa programom podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja te razvoj usluge pružanja informacija o pravima, psihološke pomoći i podrške te usluge pratnje na sud za žrtve i svjedoke.

Sastanak je dio aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

Održana javna akcija u Daruvaru u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Križevci, 29.08.2019. – U srijedu 28.08. udruga ”HERA” Križevci organizirala je u suradnji sa udrugom „DELFIN” Pakrac u vremenu od 10 do 12 sati javnu akciju na Gradskoj tržnici u Daruvaru.

 Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te upoznavanje građana/ki o pravima.

Tijekom javne akcije građani/ke mogli su dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

Odobrena financijska podrška Županije za projekt “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”

U prostorijama Županijske uprave u utorak 16. srpnja održano je potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti.

Udruzi “HERA” Križevci odobren je projekt “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” u iznosu od 5.000,00 kn. 

Projekt je započeo 01.01.2019g., a završava 31.12.2019.g.

Opći cilj projekta:

- unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje sa institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi:

- povećati dostupnost socijalnih usluga ženama žrtvama obiteljskog nasilja na području grada Križevci i Koprivničko-križevačke županije

- unapređenje učinkovitosti rada na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja kroz umrežavanje – podizanje svijesti šire javnosti o problemu nasilja nad ženama

Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Križevci. Projekt je također financijski podržan od strane grada Križevci u iznosu od 20.000,00 kn.

 

Održan sastanak sa udrugom osoba s invaliditetom “Bolje sutra” Koprivnica

25.srpnja održan je u prostorijama udruge “Bolje sutra” Koprivnica sastanak sa članovima/icama udruge. Cilj sastanka bio je upoznavanje udruge “Bolje sutra”  sa programom Mreža podrške i suradnje za žrve i svjedoke kaznenih djela kojeg provodi udruga HERA. Voditeljica programa prezentirala je rezultate i pružene usluge kroz program za 2018.g. i prvih 6 mjeseci u 2019.g.. Nitko od osoba kojima je pružena usluga nije osoba s invaliditetom, odnosno nije se tako predstavio/la.  Svrha sastanka je bila također razvoj moguće suradnje i partnerstva kroz razmjenu znanja i  iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki posebno osoba s invaliditetom.

Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Sastanak u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici

Križevci. – 11.srpnja održan je sastanak u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici. Na sastanku su sudjelovale: općinska državna odvjetnica u Koprivnici,  zamjenice općinske državne odvjetnice, voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela iz HERE Križevci te dvije volonterke na programu.

Cilj sastanka je bio upoznavanje prisutnih sa programom Mreže te razmatranje razvoja usluga pomoći podrške žrtvama u fazi postupka u državnom odvjetništvu. Općinska državna odvjetnica na početku sastanka pozdravila je sve prisutne, iskazala zadovoljstvo sa dosadašnjom suradnjom sa HEROM te predala riječ voditeljici programa koja je predstavila dosadašnje rezultate pružanja usluga podrške žrtvama i svjedocima za 2018. godinu te rezultate za prvih 6 mjeseci u 2019.godini. Iskazala je također zadovoljstvo dobivanja prostorije na Općinskom sudu u Koprivnici u kojoj se može nesmetano porazgovarati sa strankama. 

 Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.