Udruga Hera

HERA održala sastanak sa službom 112

U ponedjeljak 09. prosinca. 2019. godine održan je u Koprivnici  sastanak sa djelatnicima Službe 112 kojima je predstavljen program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” te SOS telefon i Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Prema riječima voditelja službe  na području cijele Hrvatske djeluje pet regija. To su Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i Varaždin. Područni ured civilne zaštite Varaždin obuhvaća pet županija. To su Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka. Kroz službu djeluju dva odjela. To su Centar 112 i Odjel inspekcije. Uz nadzor Civilne zaštite i vatrogastva tu su i zaštita od požara te zaštitarsko-detektivski poslovi. 

Imaju 20 zaposlenika. Novim ustrojem nema promjena u djelovanju Centra 112. Građani i dalje, u slučaju potrebe, mogu zvati ovaj broj i dobiti potrebnu pomoć. Broj 112 potrebno je nazvati kada su ugroženi ljudski životi i zdravlje ljudi, imovina ili okoliš. Pozivom na broj 112 može se pokrenuti akcija traganja i spašavanja, hitni prijevozi zrakom: unesrećenog, organa za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca. Služba 112 može  locirati odakle dolazi poziv unesrećenog pozivatelja te angažirati udruge građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu spašavanje života , imovine i okoliša, te policiju. 

Potrebno je i reći da je broj 112 besplatan. Voditelj Županijskog centra 112 prezentirao je pojedine slučajeve poziva, a koji se odnose na žrtve nasilja.  Također je dogovoreno da će djelatnici pitati pozivatelje da li žele da ih udruga kontaktira, te proslijediti udruzi broj pozivatelja. Također je dogovoreno da u takvim slučajevima dajemo povratnu informaciju. 112 otvoren je za suradnju.

Sastanak je dio aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

Predstavnica udruge HERA sudjelovala na tematskoj sjednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova posvećenoj situaciji i problemima sigurnih kuća u Hrvatskoj

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv naselja nad ženama te kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u Saboru je u četvrtak 28.studenog.  održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova sa temom “Sigurne kuće: jučer, danas, sutra”. Na sjednici su uz zastupnice i zastupnike sudjelovale predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te predstavnice brojnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava obiteljskog nasilja.

Istaknuto je kako je postignut napredak u osnaživanju zakonodavnog okvira kojima se uređuje pitanje zaštite od nasilja u obitelji, ali je ukazano i na velik problem nedostatnog financiranja organizacija civilnoga društva koje su posvećene zaštiti žrtava takvoga nasilja, kako od  strane države, tako i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predsjednica Odbora Sabina Glasovac uvodno je ukazala na važnost uključivanja svih dionika društva, na svim razinama,  u dosljednu implementaciju mehanizama za sprječavanje nasilja nad ženama. Iznijela je podatak kako je od ukupnog broja stradalih žrtava u kaznenim djelima vezanim uz obiteljsko nasilje, 75 posto žena. U vezi s tim osvrnula se na međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir i dokumente usmjerene na zaštitu od nasilja u obitelji, posebno na članak 23. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) koji je posvećen potrebnim mjerama za osnivanje dovoljnog broja odgovarajućih, lako dostupnih i sigurnih smještaja žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.
Državna tajnica Margareta Mađerić predstavila je aktivnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbi Istanbulske konvencije, poput financijske potpore osiguranju smještaja za žrtve nasilja u obitelji. Govorila je i o aktivnostima vezanim uz osnivanje sigurnoga smještaja u šest županija u kojima ga još nema – Krapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U cilju unaprjeđenja rada i pomoći žrtvama obiteljskog nasilja istaknula je važnost međuresorne suradnje, edukacije stručnjaka koji se u svom radu susreću s problematikom nasilja u obitelji, terapijskih programa za žrtve i počinitelje nasilja, besplatne pravne pomoći, te osiguranja financijskih sredstava za 24 satno dežurstvo putem SOS telefona.

Neva Tölle koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb osvrnula se na trideset godina rada ove kuće koja, kako je posebno naglasila, zbog kontinuiranog smanjivanja financijskih  sredstava ne bi mogla opstati bez privatnih donatora, volontera i altruizma. – Nama su potrebna dostatna i pravovremena sredstva za naš rad, istaknula je Tölle te apelirala da se učine potrebne zakonske promjene kako bi udruge civilnog društva koje rade životno važne poslove, kao što su autonomne kuće i skloništa, bile kontinuirano i dovoljno financirane za svoj rad.

O važnosti psiho-socijalne podrške žrtvama, ali i problemima nedostatnog financiranja govorila je Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja Duga. Istaknula je kako je posao s osobama koje su bile izložene dugogodišnjoj traumi i nasilju u obitelji  dugoročan i težak, a zbog nedostatka financijskih sredstava, mjesta za pružanje zaštite takvim osoba i sama postaju žrtve. – Samo u „Dugi“ jednomjesečni smještaj po ženi iznosi 4900 kuna, u domu rade 2 socijalne radnice, psiholog, pravnica, postoje pasivna i aktivna dežurstva, angažirani su i  zaštitari i potrebna tehnička zaštita, tako da bi objektivno, kazala je Barić,  za financiranje potreba ovakvih mjesta za zaštitu žrtava nasilja iz proračuna trebalo izdvajati tri puta više nego do sada.

Senka Filipović, voditeljica skloništa Centra za žene Adela iz Siska skrenula je pozornost na lošu koordinaciju između Centara socijalne skrbi i pravosudnih tijela, posebno u slučajevima kada se traži komunikacija djeteta žrtve nasilja s oba roditelja, i to u fazi kada ono na to još uvijek nije spremno. Nadalje, spomenula je problem administrativnih prepreka u stambenom zbrinjavanju žena koje se ne žele vratiti u isti grad ili mjesto u kojem su postale žrtve nasilja.

Tijekom rasprave koja je uslijedila, još je jednom istaknuta važnost među institucionalne suradnje, sustavnog rada na podršci žrtvama te nužnosti provođenja brzih i  hitnih sudskih postupaka kada su u pitanju žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uz poštivanje Direktive o pravima žrtve. U vezi s nedostatnim financiranjem organizacija civilnoga društva koje se bave pravnom pomoći, zaštitom i osnaživanjem žrtava nasilja naglašeno je kako nije dovoljno samo financiranje iz državnoga proračuna, već je potrebno senzibilizirati lokalne zajednice koje zajedno s državom trebaju  sinergijski djelovati i iz svojih proračuna izdvojiti dovoljno sredstava za funkcioniranje mehanizama za zaštitu i pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja.

 

Udruga HERA potpisala ugovor u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u ponedjeljak 25. studenoga Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku organiziralo je svečano uručenje ugovora o dodjeli sredstava za ukupno 15 udruga koje se zalažu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Za provedbu projekata 15 udruga Ministarstvo je osiguralo 3 milijuna kuna.

Udruga HERA također je jedna od potpisnica ugovora za projekt “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” koji će se provoditi na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 220 tisuća kuna.

U sklopu svečane dodjele u Ministarstvu je predstavljen i projekt „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ o kojem je govorila ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna BedekovićIstaknula je kako je u 2018. godini zabilježeno 623 kaznenih djela nasilja u obitelji, dok je u prvih deset mjeseci 2019. godine evidentirano 895 ovih kaznenih djela. Gotovo 90% (89,94%) slučajeva ovih kaznenih djela počinjeno je na štetu žena.
Upravo zbog toga potrebno je skrenuti pozornost institucijama i javnosti da je temi nasilja u obitelji i nasilja nad ženama potrebno pridavati posebnu i međuresornu pozornost.
Cilj projekta je unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. To podrazumijeva podizanje javne svijesti u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja će se provoditi kroz medijsku kampanju, a s ciljem senzibiliziranja javnosti, važnosti prevencije nasilja te obvezi prijavljivanja nasilja. 
Također, jačat će se kapacitet stručnjaka kao i međuresorna suradnja u području prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koje će se provoditi kroz stručna usavršavanja stručnjaka svih sustava koja postupaju po nasilju u obitelji kao i organizacija civilnog društva. Uz to, u sklopu Projekta osigurat će se usluge besplatne 24-satne telefonske linije pomoći za žene žrtve nasilja. Omogućit će se rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) i broja telefona 116 006 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu, uključujući praznike i blagdane te podizanje kvalitete rada i usluge. Partneri u Projektu su Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kao nositelji aktivnosti usmjerenih na osiguravanje usluge besplatne 24-satne telefonske linije u NPC-u. Vrijednost Projekta je 9,9 milijuna kuna, a očekivano trajanje Projekta je 26 mjeseci. 

 

Održano predavanje na temu seksualnog nasilja za članove/ice Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

U ponedjeljak 25. studenog udruga HERA organizirala je u prostoru županije Koprivničko-križevačke  predavanje na temu seksualnog nasilja za članove/ice Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.  

Predavanje je organizirano povodom obilježavanja 25.studenog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.  O važnosti obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama govorila je Marina Švagelj Jažić iz HERE Križevci, o iskustvima u radu policijskih službenika sa ženama žrtvama nasilja govorila je  Maja Gregurević, PU Koprivničko-križevačke, o iskustvu u radu Centra za žrtve seksualnog nasilja govorila je Anamaria Droždan-Kranjčec, Ženska soba, Zagreb.

Na predavanju su sudjelovali policijski službenici, djelatnice centara za socijalnu skrb, Zavoda za hitnu medicinu te Opće bolnice Koprivnica. Uvodno se svima prisutnima ispred Koprivničko-križevačke županije obratila pročelnica Upravnog odjela za socijalno-zdravstvene djelatnosti Željka Koluder-Vlahinja. 

Kontinuirani rad na edukaciji te senzibilizaciji javnosti o nasilju nad ženama bitan je aspekt cjelokupnog djelovanja u borbi protiv nasilja nad ženama s ciljem pomoći i podrške ženama koje su preživjele neki od oblika nasilja ili su izložene nasilju.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenoga 1960. sestre Patriu Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Sa 25.studenim počinje globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta, kampanja završava 10. prosinca.

Kampanja “16 dana aktivizma” obuhvaća četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

1. prosinac – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

3. prosinac – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

6. prosinac – Godišnjica Montrealskog masakra

10. prosinac – Međunarodni dan ljudskih prava

Predavanje je dio aktivnosti projekta „Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” kojeg financijski podržava Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.

 

 


	

Udruga HERA 22.11. sudjelovala na jednodnevnoj međusektorskoj edukaciji o problemu nasilja nad ženama i femicidu

U petak 22. studenog predstavnica udruge HERA Križevci sudjelovala je na međusektorskoj eduakciji o nasilju nad ženama i femicidu.

Jednodnevna edukacija organizira se u okviru projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg financira Europska unija u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu EU-a. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom. Pridruženi partneri/ce na projektu su Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo. Projekt sufinanciraju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Agencija za elektroničke medije i Grad Zagreb.

Osnovni cilj jednodnevne edukacije bio je jačanje međusektorske suradnje na problematici nasilja nad ženama, pogotovo problema femicida, kao i otvaranje razgovora o učinjenim pozitivnim pomacima i predstojećim koracima.

Edukacija je namijenjena predstavnicima i predstavnicama nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i femicida.

Izlagači/ce na edukaciji bili su:

  • dr.sc. Maja Mamula, Ženska soba, članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Nasilje nad ženama – situacija u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci;
  • Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnja Ljubičić, Femicid – kako učiniti problem vidljivijim;
  • dr.sc. Lana Peto Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu, članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Pravna legislativa u zaštiti žena žrtava nasilja;
  • Suzana Kikić, Policijska akademija, Pojedinačna procjena potreba žrtve za posebnim mjerama zaštite;
  • Vesna Nađ, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba