Udruga Hera

Održan Okrugli stol u Bjelovaru “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U petak, 15.lipnja 2018.g održan je u Bjelovaru u prostoru Centra za socijalnu skrb, Podružnice Obiteljski centar Bjelovar okrugli stol ”Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Okrugli stol organizirale su udruga “HERA” Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva “ DELFIN” Pakrac u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, podružnica Obiteljski Centar.

Svrha okruglog stola bila je ukazati na potrebu razvijanja i jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima, prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, kao i umrežavanje organizacija i institucija civilnog koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

Okrugli stol dio je aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Na okruglom stolu su govorile: voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar; voditeljica programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela Marina Švagelj Jažić iz udruge “HERA” i predsjednica udruge “Delfin” Pakrac Mirjana Bilopavlović.

Ostali sudionici/sudionice: Sanja Klauda, predsjednica Prekršajnog suda u Bjelovaru; Tibor Tober, voditelj Pododsjeka Službe osiguranja pravosudnih tijela Bjelovar; Marija Trogrlić-Blažinić, sutkinja i zamjenica predsjednice Općinskog suda Bjelovar, Dajana Barberić-Valentić, sutkinja i glasnogovornica Županijskog suda Bjelovar; Jasenka Brkljačić, Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar; Ivana Korade Ćurić, policijska službenica PU Bjelovarsko-bilogorske; Jasna Barić, CZSS Bjelovar; Iskrica Strčić, Udruga Iris Bjelovar; Diana Hodak i Marijana Vuk, CZSS Bjelovar, Obiteljski centar; Tea Milinović i Biserka Novosel, udruga “HERA” Križevci; Darinka Milemdi i Mirsada Popović Damjanović, “Delfin” Pakrac.

Voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima govorila je o pojedinačnoj procjeni žrtve koju provodi policija, sud i državno odvjetništvo te je pozvala institucije na suradnju sa organizacijama civilnog društva kao potencijalnim partnerima u pružanju podrške žrtvama i svjedocima, a isto tako i suradnje prilikom izrade pojedinačne procjene žrtve.

Voditeljice programa za Bjelovarsko-bilogorsku i Požeško-slavonsku županiju predstavile su dosadašnje aktivnosti, rezultate pruženih usluga i podrški za period od siječnja do lipnja te predstavile predstojeće aktivnosti programa. Najavljena je javna kampanja koja uključuje radio jinglove i javne akcije te mogućnosti ukljućivanja u kampanju. 

Odobrene financijske podrške Županije i Grada za projekt Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

“HERA” u 2018.g. provodi projekt “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”. Projekt je usmjeren na pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, edukaciju i umrežavanje stručnih osoba koje rade sa žrtvama, osnaživanje i edukacija volontera, javno zagovaranje za pozitivne društvene promjene te senzibiliziranje šire javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Opći cilj projekta:
- unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja
Specifični ciljevi:
- pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći putem SOS – telefona za žrtve nasilja
- pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
- suradnja i umrežavanje sa institucijama u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
- osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
Projekt financijski podržavaju Grad Križevci u iznosu od 17.000,00 kn te Koprivničko-križevačka županija u iznosu od 8.000,00 kn. Ugovori o dodjeli financijskih sredstava potpisani su u svibnju i lipnju 2018.g. Sredstva su odobrena na Javnom natječaju Grada Križevaca za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro u 2018. godini te na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.

      

Održana tematska sjednica Županijskog međuresornog tima za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama

U utorak 29.05.2018.g. u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj održana je sjednica Županijskog međuresornog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama o pravima i zaštiti žrtava nasilja te uspostavi mreže podrške za žrtve i svjedoke u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Svrha tematske sjednice bila je predstavljanje programa “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoj multidisciplinarnog pristupa podrške za žrtve i svjedoke. 

Na sjednici su sudjelovale:predstavnice i djelatnice Općinskog suda Koprivnica, Prekršajnog suda Koprivnica, Općinskog državnog odvjetništva Koprivnica, Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Križevci, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Opće bolnice Koprivnica (ravnateljstvo i odjel psihijatrije) te “HERE” Križevci. Tematskoj sjednici sudjelovala je i voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa, Nikica Vidmar Hamer koja je govorila o važnosti razvoja sustavne podrške za žrtve i svjedoke te izmjenama KZ-a i pojedinačnoj procjeni žrtve.

Voditeljica programa predstavila je aktivnosti i rezultate pružanja usluge podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Tom prilikom istaknuti su i primjeri dobre prakse, posebno suradnja policije, državnog odvjetništva i HERE, gdje je dobrom i pravovremenom reakcijom službenika pružena potpora i pomoć žrtvi obiteljskog nasilja.

Tematsku sjednicu organizirali su Županijski međuresorni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije te udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava.
Tematska sjednica dio je aktivnosti projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Obilježeni Dani otvorenih vrata udruga 2018

“HERA” Križevci priključila se manifestaciji Dana otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH. Ured za udruge Vlade RH i ove godine organizirao je  Dane otvorenih vrata udruga od 24. do 26. svibnja .

Dani otvorenih vrata udruga prilika su da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama i podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana, rješavanju problema i stvaranju mreža uzajamne podrške.

Udruge širom Hrvatske imale su priliku otvoriti svoja vrata  građanima i na taj način približiti svoje programe i aktivnosti svima koji su zainteresirani/e za upoznavanje rada civilnoga sektora te mogućmosti sudjelovanja u pojedninim aktivnostima. Na Danima otvorenih vrata građani/ke mogu  sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.

Udruga “HERA” otvorila je svoja vrata 25.05. u  vremenu od 9 do 15 sati. Bila je to prilika da se svim posjetiteljima/cama predstavimo rad,  projekte i aktivnosti koje provodimo te usluge koje pružamo građanima/kama.

Udrugu je tim povodom posjetili  i pružili podršku radu zamjenik gradonačelnika grada Križevci, Danijel Šaško, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, Sandro Novosel, voditeljica Socijalne samoposluge “Sv. Marko Križevčanin”, Nada Šegrt, predsjednica udruge “Maslačak”, Tamara Premuš, izvršni direktor udruge K.V.A.R.K., Saša Lončarić, predsjednica KUD-a Prigorje, Martina Zrno, soc.radnica CZSS Križevci, Nataša Habijanec.   Djelatnici Komunalnog poduzeća Križevci koji su bili u redovnoj kontroli i čiščenju dimnjaka također su imali priliku upoznati se sa radom i djelovanjem udruge.

Najava održavanja Tematske sjednice Županijskom međuresornog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

U utorak 29. svibnja udruga “HERA” Križevci u suradnji sa Međuresornim timom za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji organizira tematsku sjednicu Županijskog međuresornog tima.

Svrha tematske sjednice je predstavljanje programa “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u Koprivničko-križevačkoj županiji te razvoj multidisciplinarnog pristupa podrške za žrtve i svjedoke, posebno žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Voditeljica programa za Koprivničko-križevačku županiju predstaviti će aktivnosti i rezultate dosadašnje provedbe.

Na tematskoj sjednici sudjelovati će i voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa, Nikica Vidmar Hamer koja će te govoriti o važnosti razvoja sustavne podrške za žrtve i svjedoke te izmjenama KZ-a i pojedinačnoj procjeni žrtve.

Tematska sjednica dio je aktivnosti projekta ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Program provodi Ženska soba te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.