Udruga Hera

Sufražetkinje

Sufražetkinje bile su pobornice legalnoga prava žena da glasuju na nacionalnim i lokalnim izborima, te ravnopravnosti žena i muškaraca u svim područjima javnoga i političkoga života. Naziv dolazi od engleske riječi suffrage: pravo glasa, iz čega se izvodi i naziv pokreta (sufražetski pokret, sufražizam). Sufražetkinje su smatrale kako je stjecanje prava glasa uvjet nestanka ostalih oblika diskriminacije žena i stjecanja prava na rad, vlasništvo, obrazovanje i dr. U XIX. st. zahtjev da se ženama prizna pravo glasa u SAD-u i Velikoj Britaniji postao je poticaj za njihovo političko organiziranje.

Prve su ostvarile svoje izborno pravo na glasovanje žene iz američkog Wyominga 1869.godine, dok je ostatak Amerikanki prvi puta izašao na izbore 1920.godine. Ostatak svijeta se uglavnom priključuje 1945.godine, i kasnije.
Ove hrabre žene bez kojih danas ne bismo bile gdje jesmo i to s pravima koje imamo, znale su zbog svoje žestoke borbe za uspostavom prava žena i izbora žena, završavati i u zatvoru gdje su se i dalje odlučno odupirale strogim režimima i utjecajima vladajućih tako što su odbijale hranu i vodu.
Emily Wilding Davison proglašena je prvom mučenicom sufražetskog pokreta kada se žrtvovala bacivši se pod konja kraja Georga V., no niti taj drastični potez nije uspio skrenuti pažnju britanskog „muškog“ vrha. Tek je pogubljenjem britanske bolničarke Edith Cavell, koja je pomagala britanskim i savezničkim vojnicima za vrijeme II.svj.rata, britanski parlament promijenio mišljenje. Jednoglasno je odlučeno dati ženama pravo da iziđu na izbore i da glasuju.
Dok je za Veliku Britaniju trebala velika borba i žrtva kako bi se do istih prava došlo, neke europske zemlje usvojile su i promijenile zakone bez puno ustručavanja. Tako su Finkinje bile prve u Europi koje su sudjelovale na izborima, i to još 1906.godine.
Snimljen je i odličan dugometražni film „Suffragette“ sa sjajnim glumicama poput Meryl Streep, Carey Mulligan, te Helenom Bonham Carter, koje su još jednom, na svoj način, predočile i pokazale koliko je bila značajna borba ovih hrabrih žena koje su promijenile povijest.

Učenica 3.razreda

EMOCIONALNI MANIPULATORI ili Kako prepoznati manipulatora?

EMOCIONALNI MANIPULATORI ili Kako prepoznati manipulatora?

Svima je važna sigurnost i voljenost kako bi mogli imati zdrave odnose sa svojim partnerima ili partnericama. Ali, što se događa kada isti počnu preispitivati jesu li uistinu sigurni u partnerskom odnosu, jesu li zaista voljeni i cijeni li ih se uopće?

Kada počnete sami sebe pitati takva i slična pitanja, velike su šanse da je pored vas jedan manipulator ili manipulatorica.

Svaki zdrav odnos, ili svaka zdrava partnerska veza podrazumijeva međusobno povjerenje, osjećaj sigurnosti, vjerovanja, ljubavi i uvažavanja. Ukoliko je bilo koji od tih temeljnih dijelova veza doveden pod sumnju, stvara se jedan golemi problemi. Osobe koje manipuliraju, često dovede svoju žrtvu do toga da ona sama više ne zna vrši li se emocionalno nasilje nad njoj te je li uopće žrtva.

Neki primjeri manipulativnog ponašanja ili kako prepoznati manipulatora/icu:

  1. Konstantno ste pod pritiskom, strah vas je reakcija partnera/ice, osjećate krivicu iako niste učinili ništa pogrešno

Osobe koje se osjećaju na ovaj i slične načine, često nisu svjesne da se nad njima vrši emocionalno nasilje. U slučaju da svaka vaša radnja, svaki vaš pokret unaprijed preispitujete te unaprijed razmišljate na koji način će reagirati vaš partner/ica, ne nalazite se u zdravom odnosu. Uz konstantno preispitivanje vlastitih postupaka, veže se i osjećaj konstantnog straha i pritiska jer ne možete učiniti niti jedan samostalan, svakodnevni korak ili radnju bez odobrenja partnera/ice.

  1. Preispitujete vlastitu stvarnost

Često se događa da žrtve emocionalnog zlostavljanja preispituju vlastita uvjerenja, stvarnost, istinitost nekih sadašnjih ili prošlih događaja. Manipulatori na taj način mogu izvrtati žrtvine riječi, izvrtati događaje i situacije kada su upravo sami manipulatori učinili nešto krivo i cijeli taj događaj „svaliti“ na žrtvu, uvjeriti je da je upravo ona za sve to kriva.

  1. Ništa nije „besplatno“

Teško je prepoznati manipuliranje jer manipulatori znaju točno trenutak u kojem će se prebaciti u svoj „blagi karakter“, kada prezentiraju svojim žrtvama samo svoje idealne crte ličnosti. Tada im nije strano ni učiniti nešto lijepo za samu žrtvu, no takve faze uvijek dolaze na naplatu. Manipulator/ica će uvijek zbrajati i pamtiti sve što je on/a za vas učinio/la, te će tražiti puno više od vas zauzvrat. Svaka usluga, svaka lijepa gesta neće se tako lako zaboraviti te će se na nju uvijek pozivati i vraćati.

Mnogi stručnjaci su zaključili da se možda i najteže izvući iz manipulativnog odnosa jer žrtve često nisu ni svjesne da su žrtve, te zbog toga i godinama mogu dozvoliti da njima netko manipulira. No, ako i nisu svjesne, opet na njih emocionalno zlostavljanje ostavlja velike posljedice. Veoma je važno prepoznati sve znakove kako bi se na vrijeme maknuli od ovakvih vrsta nasilnika/ica.

Buduća studentica psihologije 😊

Tekst je nastao u sklopu projekta Za VEZe BEZ nasilja!

[1] Slika preuzeta s web-stranice : https://www.marcandangel.com/2014/09/03/4-ways-to-protect-yourself-from-emotional-manipulation/comment-page-1/

Zakoračimo zajedno u prostore promjene! – usklađivanje privatnog i poslovnog života – Priopćenje za javnost

Zakoračimo zajedno u prostore promjene! – usklađivanje privatnog i poslovnog života

Priopćenje za javnost

Zagreb, 30.4.2021. –  Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i partneri/ce održali su 29.4.2021. godine, uoči Međunarodnog praznika rada, online predstavljanje projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, s osvrtom na trenutno stanje glede mogućnosti i prepreka pri usklađivanju privatnog i poslovnog života žena, muškaraca i mladih u Republici Hrvatskoj, na kojem su sudjelovali predstavnici i predstavnice državnih tijela, lokalne i područne samouprave, akademske zajednice te udruga civilnog društva.

Projektom će se izgraditi Mreža za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena, muškaraca i mladih koja će kroz strukturirane dijaloge i druge aktivnosti aktivno zagovarati provođenje izmjena legislative i drugih mjera za uspostavu smislenih i cjelovitih javnih politika na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem usklađivanja privatnog i poslovnog života u skladu s razvojnim specifičnostima regija u kojima djeluju članovi i članice Mreže. Javne politike temeljit će se na više-etapnom istraživanju koje će u sklopu projekta provesti istraživački tim Sveučilišta u Zadru.

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i voditeljica istraživačkog tima unutar projekta, tijekom predstavljanja je izjavila: “Naš Odjel se rado i često bavi ovakvim temama, jer svojim radom želimo utjecati na društvene promjene. Istraživački tim smo sastavili od vrsnih znanstvenika i znanstvenica, specijaliziranih za različita područja kojima pokrivaju sve aspekte nominirane u istraživačkom, ali i cjelokupnom projektu. Veselimo se suradnji s partnerskim udrugama civilnog društva koje su sve redom važni akteri u svojim lokalnim zajednicama, ali i na nacionalnoj razini. Kvalitetnim rezultatima istraživanja se nadamo aktivno pridonijeti kreiranju utemeljenih i provodivih javnih politika kojima će se unaprijediti kvaliteta obiteljskog i radnog života žena i muškaraca u Hrvatskoj, a mladima olakšati tranzicija u svijet rada i obiteljski život.“

Na žene se gleda kao na one koje su odgovorne za obitelj i sferu privatnog života (pojam žene veže se za neplaćeni rad), a na muškarce kao na one koji djeluju u javnoj sferi i profesionalnome radu (dakle vežu se za plaćeni rad). Takva podjela dovodi do uvriježene nejednake podjele kućanskih i obiteljskih obveza, što je jedan od glavnih razloga diskriminacije žena na tržištu rada, kao i jedan od glavnih razloga njihove ograničene društvene i političke uključenosti (B.a.B.e., 2016.).

„Potrebno je hitno obratiti pažnju na razlike između osnovnih primanja žena i muškaraca te pokušati pospješiti i pokrenuti ravnotežu koja bi drastično smanjila mogućnost ekonomskog nasilja, reducirajući same uzroke a ne posljedice istog. Prema izvješću Europskog parlamenta, razlika u mirovinama žena i muškaraca u 2019. godini bila je oko 29%. S obzirom na novu socio- ekonomsku sliku Hrvatske koja tek nastaje uslijed izazovne prošle godine, zabrinutost je opravdana i nadamo se uspjehu u implementaciji strateških planova koji će spriječiti buduće rizike.“, kaže Nina Popović, voditeljica aktivnosti unutar Mreže iz udruge B.a.B.e.

Projekt skraćenog naziva „Prostori promjene“ traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji. Kroz i nakon razdoblja provedbe projekta, Mreži je cilj uključiti i druge županije Republike Hrvatske te tako dobiti širu sliku o trenutnom stanju i potrebnim promjenama.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e., a partneri/ce na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.). Više o projektu može se pročitati na web stranici www.babe.hr.

Mirjana Herceg, koordinatorica programa Ženske udruge „IZVOR“ je tijekom predstavljanja projekta pozvala sve zainteresirane da se priključe Mreži kao članovi/ce ili vanjski/e suradnici/e te naglasila da „otvoreni karakter Mreže upućuje na važnost uključivanja drugih subjekata te pojedinaca i pojedinki motiviranih da svojim znanjem i integritetom doprinose punom oživotvorenju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u našem društvu, a unutar toga autonomiji kreiranja privatnog i poslovnog života u svom okruženju“.

 

Održan peti sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”

U prostorima županijske uprave u Koprivnici danas je održan peti sastanak projektnog tima projekta “Novi početak” kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, projektnih partnera Udruge HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci te PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku se razgovaralo o tekućim aktivnostima, a u sklopu projekta zaposlena su tri djelatnika, čime je Sigurna kuća u potpunosti profunkcionirala. Zaposleni su socijalni radnik, stručni savjetnik za rad sa žrtvama nasilja i asistent u skloništu. Sigurna kuća trenutno se nalazi u unajmljenom prostoru te se preko projekta financira provremeni najam tog prostora i režije. Za sigurnu kuću je nabavljen i dio opreme, a riječ je o kućanskim aparatima i računalima.

Procedura oko postupka javne nabave za radove na uređenju sigurne kuće još uvijek je u tijeku,a uskoro se očekuje početak radova. Kreće se i s nabavom za osiguravanje prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike, a planira se i nabava automobila za potrebe Sigurne kuće. Na sastanku je također dogovoreno da se 12. svibnja virtualnim putem održi početna konferencija.

Preko projekta “Novi početak” sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9,2 milijuna kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

 

Predstavljanje projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“

29. travnja u 13:00 h preko platforme ZOOM održava se online predstavljanje projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, uz poseban osvrt na aktualno stanje u Republici Hrvatskoj po pitanju usklađivanja privatnog i poslovnog života žena i muškaraca.
Na događanju će govoriti:
– Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske,
– Andrijana Dujmić, zamjenica pročelnika za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije,
– Valerija Barada, izv.prof.dr.sc. Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru,
– Mirjana Herceg, koordinatorica programa Ženske udruge “IZVOR”,
– Nina Popović, voditeljica aktivnosti unutar Mreže udruge B.a.B.e.,
– Anja Mihajlović, voditeljica programa Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u području zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije udruge B.a.B.e.
Cilj projekta „Prostori promjere“ je utvrditi trenutno stanje u području usklađivanja privatnog i poslovnog života žena i muškaraca kroz više-etapna znanstvena istraživanja javnog mnijenja, postojećih mjera i potreba društva te zatim kroz multisektorsku suradnju i strukturirane dijaloge organizacija civilnog društva, znanstvenih institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih zainteresiranih aktera donijeti niz mjera i javnih politika prilagođenih omogućavanju mladima da ostvare povoljne uvjete za osnivanje obitelji, a postojećim obiteljima da se lakše nose s izazovima koje donosi usklađivanje ovih dviju sfera života.
Nositeljica projekta su B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske. Projekt je započeo s provedbom 28. listopada 2020. godine i traje 36 mjeseci.
Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).