Udruga HERA

Akcija „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“

Vijesti

Akcija „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“
Ženska mreža Hrvatske, Ženska sekcija Savez samostalnih sindikata Hrvatske i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s drugim ženskim organizacijama i inicijativama organiziraju simboličnu javnu akciju „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“ u povodu Međunarodnog dana žena 8. marta u 10:30 sati na Trgu sv. Marka ispred Vlade RH.
Rodno utemeljeno nasilje, zlostavljanje i spolno uznemiravanje na radu su najčešći oblici diskriminacije i kršenja radnih prava žena.
Sindikalne povjerenice u svom radu dobivaju upravo najveći broj prijava rodno utemeljenog nasilja, zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radu.
Agencija EU-a a za temeljna prava (FRA) procjenjuje u rezultatima svog istraživanja da je do 75 posto žena u Europskoj uniji u profesionalnom svojstvu ili na položajima najvišeg menadžmenta doživjelo seksualno uznemiravanje tijekom života (FRA, 2014.).
Prema istraživanju koje je provela nezavisna stručnjakinja Dunja Bonacci Skenderović udio žena koje su doživjele spolno uznemiravanje na radnome mjestu je 73%. Većina žena doživjela je više oblika spolnog uznemiravanja i nasilja, od neželjenih seksualnih primjedbi do pokušaja silovanja ili silovanja te od strane više osoba. Žene su uobičajena meta zlostavljanja na radnom mjestu!
Samo 16% prijavilo je uznemiravanje zbog nedostatka povjerenja u sustav zaštite i straha od odmazde. Zbog toga u povodu 8. marta tražimo da Hrvatska žurno ratificira Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada protiv nasilja i uznemiravanja i da djelatno provede zaštitu od takvog kršenja radnih prava žena.
Vladi Republike Hrvatske uručit ćemo zahtjeve vezano za hitno rješavanje ovog gorućeg problema žena.
Akciju organiziraju:
Ženska mreža Hrvatske:
Autonomna ženska kuća Zagreb
Center for Civil Courage – HRABRE SESTRE
Centar za žene ROSA
Centar Idem Ija Mali Lošinj
Koordinacija ženskih grupa SEKA
Lezbijska grupa Kontra
Sigurna mjesta
Udruga građana “TARA” Ličko Petrovo Selo
Udruga Brod
Udruga Hera Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Udruga žena Dalj
Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“
Ženska grupa Donji Lapac
Ženska grupa Split
Ženska pomoć sada– SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja